Üryanizade Ahmed Esad Efendi

Osmanlı Şeyhülislâmı, İslam Bilgini, Bürokrat

Doğum
Ölüm

İslam bilgini, bürokrat, şeyhülislam (D. 1813, İstanbul – Ö. 1889, İstanbul). İkinci Abdülhamid’in ilk dönemlerinde on yıl kadar Şeyhülislâmlık yapmış ve ilk açılan Âyan âzalığında bulunmuş âlimlerdendir. Kadılardan Mehmet Said Efendi’nin oğludur. Soyu, Kilisli âlimlerden Osman Uryanî Efendi’den geldiği için Uryanîzade diye anılır. Medreselerde okudu, babasının Kadılığında Rumeli ve Anadolu’yu dolaştı. Üsküdar, Eyüp, Medine Kadısı, İstanbul Kadısı, Anadolu ve Rumeli Kazaskeri ve 1876’da ilk teşkil edilen Ayan’a âza oldu. İki yıl sonra da Şeyhülislâmlığa geçirildi. Ölümüne kadar bu makamda kalmış ve Eyüp’te Ebussuud Efendi’nin mezarı karşısına gömülmüştür.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör