Dücane Cündioğlu

Araştırmacı, Yazar

Researcher and writer (b. 1962, Üsküdar / İstanbul). In 1980, he began his life as a writer, publishing articles in various newspapers and magazines. After 1999, he continued with his writing and joined the editing committees of many religious works of which Tefhim'ul Kur'an (The Explanation of the Koran) is the most important. Since 1999, he has been writing a daily column in the newspaper Yeni Şafak.

WORKS:

Elmalılı Hamdi Yazır / Kur'an-ı Kerim ve Meali (Elmalılı Hamdi Yazır / The Holy Koran and Its Meaning, prepared and took notes, 1993), Başörtü Risalesi (The Headscarf Pamphlet, 1995), Kur'an'ı Anlamanın Anlamı (The Meaning of the Meaning of the Holy Koran, 1995), Anlamın Buharlaşması ve Kur'an (The Evaporation of Meaning and the Koran, 1995), Sözün Özü: Kelam-ı İlahi'nin Tabiatına Dair (The Moral of the Story: Concerning the Nature of the Koran, 1996), Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi  (The History of Meaning from Oral History to Written History, 1997), Hakikat ve Hurafe (Truth and Superstitions, 1999), Keşf-i Kadim, Ara sokakların Tarihi (The Discovery of the Ancient, The History of the Cross Streets, 2004), Cenab-ı Aşk’a Dair (Concerning the Majesty of Love, 2004), Phil- Sophia-Loren (Philo-Sophia-Loren 2004).

REFERENCE: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013),  Metin Tavukçuoğlu / Keşf-i Kadim (Hece, sayı: 102, Haziran 2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör