Ülkü Ayvaz

Yazar

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü

 Yazar. 1955, Bayburt doğumlu.İstanbul Davutpaşa Lisesini (1974), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi (1980). Bir süre İstanbul Eczacılar Odasında çalıştı. Sonra yazarlıkla meşgul oldu. 1974 yılından itibaren Oyun, Sanat Emeği, Türkiye Yazıları, Eğitim Mücadelesi, Havan, Ürün, Çağdaş Eleştiri, Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet Pazar Eki dergileriyle; Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Yüzyıl gazetelerine inceleme-eleştiri-deneme yazdı. Orson Welles, Antoinoi gibi batılı yönetmenlerin film senaryolarını radyoya uyarladığı gibi, kendisi de radyo oyunları yazdı.

1982’de Şahane Lunapark ile TÖBAV Çocuk Oyunları Yarışması birinciliğini, 1983’te İşlerin Yolunda Gitmesine Engel Olan Kim ile Akademi Kitabevi Öykü Başarı Ödülünü, 1984’te Yeniden Yaratma ile ENKA Bilim Sanat Ödülleri Yarışmasında öykü dalı birinciliğini, Nihavent Longa ile 1993 Kültür Bakanlığı Ödülünü kazandı. Papatya adlı çocuk oyunu ile TRT 25. Yıl Yarışmaları Radyo Çocuk Oyunu İkincilik Ödülüne layık görüldü. Yaşasın Gökkuşağı adlı oyunuyla da 1987’de TBMM Çocuk Oyunları Yarışmasında birincilik ödülünü kazandı. Otuz iki radyo oyunu TRT radyolarından dinleyiciye ulaştı. Oyunları özel ve Devlet Tiyatroları ile Rusya, Almanya ve Makedonya’da seyirci karşısına çıktı. Son oyunlarında tarihsellik ağır bastı.

“Ülkü Ayvaz, yazdığı çocuk oyunlarıyla duyarlı bir çizgi yakalarken, aynı zamanda yitirilen değerlerin ve özellikle de doğanın önemi ve korunması gerektiği üzerinde duruyor. O, oyunlarında belli başlı bir tema seçerek (örneğin savaşın kötülüğü, sormanın önemi, gökkuşağı gibi çoksesli ve çokrenkli olmanın güzelliği gibi) bu temanın çevresinde oyununu zenginleştiriyor. Oyunlarının içinde yer alan masalsı öğeler oyunun temasına hizmet ederken, aynı zamanda çocukların zaman içinde bir yolculuk yaparak, oyun içinde oyun tekniği ile onların fantezilerini süslüyor. Çocuğun imgelem dünyasına seslenerek onların salt kuru bir canlandırma değil, oyun kavramıyla da buluşmalarını sağlıyor.” (Hülya Nutku)

ESERLERİ:

HİKÂYE: İşlerin Yolunda Gitmesine Engel Olan Kim? (1983), Gri Oğullar (1985), Olaylar ve Kahramanlar (1986).

İNCELEME: Duvardan Gelen Sesler (tiyatro incelemeleri, 1986).

OYUN: Şahane Lunapark (1983), Yeniden Yaratma (1985, oyn., DT), Yaşasın Gökkuşağı (1987, oyn., DT), Teneke Şövalyeler (çocuk oyunu, oyn., 1986-87, İzmir DT), Vali-i Vilayet Hademe-i Devlet (1987), Papatya (6 çocuk oyunu, 1993), Troya’yı Özlüyorum (1993), Toplu Oyunları I (Nihavent Longa, Vali-i Vilayet Hademe-i Devlet, Yeniden Yaratma, 1995), Külhanbeyi Operası (1997, Bursa DT).

HAKKINDA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Feridun Andaç /  ‘Zaman’ı Kendi Üzerine Katlayan Yazar: Ülkü Ayvaz - Sevda Şener / Zengin Bir Düş Gücü Gürsel Aytaç / Ülkü Ayvaz’ın Öyküleri (Cumhuriyet Kitap, 10.2.2000), Hülya Nutku / Ülkü Ayvaz‘ın Çocuk Oyunu Yazarlığındaki Yeri (Cumhuriyet Kitap, 21.9.2000), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör