Doğu Ergil

Profesör, Araştırmacı Yazar, Sosyolog, Siyaset Bilimci

Doğum
01 Mayıs, 1940
Eğitim
Ankara University Faculty of Political Sciences
Burç

Political scientist (b. 1 May 1940, Beşiktaş / İstanbul). He graduated from Ankara University, Faculty of Political Sciences (1966). He completed his postgraduate education on sociology and social psychology at Oklahoma University (1971- 72) and earned his PhD at New York State University (Binghamton) in 1975. He worked as an academician at Middle East Technical University after for a time and has worked at Ankara University, Faculty of Political Sciences since July 1976. He became an associate professor on Political Behavior in 1979 and a professor on Social Sciences in 1989 at this faculty where he entered as an assistant of Political Behavior division.

As well as his office at Faculty of Political Sciences, he stayed as a visiting professor at Institution for Public Administration for Turkey and the Middle East Administration Vocational School (1980- 84), United States, John Hopkins University, International Works Vocational School (1985- 86) and England, London School of Economics and Political Science.

He was a board member of the Europe 2000, which is a famous international institute on organized crime and international terrorism, between 1990 and 1999 and chair of the Researching Institute for the Problems of Society between 1997 and 1999. He is still a member of Europe Safety and Cooperation Organization, Expert Committee and chair of the Researching Institute for the Problems of Society. His many articles on social organization, institutionalism, social change and political formations were published in various reviews. He is a member of Turkish Social Sciences Institute and Turkish Association of Political Sciences.

WORKS:

Türkiye'de Toplumsal Gelişme ve Siyasal Bunalım (Social Development and Political Depression in Turkey), Siyaset Psikolojisi (Psychology of Politics, with Türker Alkan), Millî Mücadele'nin Sosyal Tarihi (Social History of the National Struggle), Türkiye'de Terör ve Şiddet (Terror and Violence in Turkey), İdeoloji ve Milliyetçilik (Ideology and Nationalism), Laiklik (Laicism), Ideoloji (Ideology), PKK Gerçeği (PKK Reality), Siyasal Yabancılaşma (Political Alienation), Toplum ve İnsan (Society and Human), Toplumsal Eşitsizliğin Yapısı (Structure of the Social Inequality), Bir Düz Bir Ters (One Straight One Reverse), Doğu Sorunu / Teşhisler Tespitler (East Problem / Diagnostics Determinations), Kendini Arayan Türkiye (Turkey Looking for Herself).

ENGLISH: The Social History of the Turkish Liberation Movement, Secularism in Turkey, Turkey in Search of Herself.

REFERENCE: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). Asker, Prof. Doğu Ergil'den ne istedi? (haber7com, 17 Kasım 2007), Doğu Ergil / Terörden Öte (Bugün, 27 Ekim 2011).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör