Ülfetî

Musikişinas, Şair

Doğum
Ölüm
-

16. Yüzyıl şair ve musikişinaslarından (D. H. 930 / M. 1523, Diyarbekir - Ö. H. 1000 / M. 1591). Zamanının tanınmış ilim adamlarından ders aldı. Hayatından bahseden eserler ayni zamanda musikişinas olduğunu da yaz­maktadırlar. M. 1591 tarihinde vefat etmiştir. Bir gazeli örnek verilmektedir.

KAYNAK: Tşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 109), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

GAZEL

Şerhe vü na'l ki var sinemi sad-çâk üzre

Şeklidür âh-i derûnun ten-i gamnâk üzre

 

Gördüler ahumu od saldı bütün dünyâya

Kaçdı etfâl'i nücûm çıkdılar eflâk üzre

 

Medde'î meclisine ey kaşı ya varduğuna

Kaddümün nakşı yeter dâl bana hâk üzre

 

Mâh-i nev sanma felekde görünen, hâme-i âh

Çekdi bir med yine âyîne-i eflâk üzre

 

Keyfimüz yetmedi bu meygedede Ülfetî'yâ

Gel berü n^şş idelâm kahveyi tiryak üzre.

.

KAYNAK: Tşa, Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 109).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör