Demirtaş Ceyhun

Yazar

Ölüm
29 Temmuz, 2009
Eğitim
Istanbul Academy of Fine Arts

Writer (b. 1934, Adana). He graduated from Adana High School (1953) and Istanbul Academy of Fine Arts (1959). After working as a civil servant at Adana Municipality, he worked as an independent architect and then became the Secretary General of the İstanbul Architects Association (1972- 76). After his post as editor-in-chief at the journal Politika, he worked as an advisor at private companies.

His works have been published in Yeni Ufuklar and Pazar Postası, Yelken since 1955 and in Türk Dili, Antalya and Ataç since 1960 and in his own publication Edebiyat Cephesi since 1979-80. With his novel Asya (Asia), he received the 1970 Achievement Award of the Turkey Radio and Television Corporation’s Art Awards. He took the 1973 Sait Faik Short Story Award with his short story book Çamasan (Çamasan) and he won the 1975 Turkish Language Association’s Short Story Award with his work Apartman (The Apartment).

WORKS:

SHORT STORY: Tanrıgillerden Biri (One of the Godlike, 1961), Sansaryan Hanı (The Tavern of Sansaryan, 1967), Çamasan (Çamasan, 1972), Apartman (The Apartment, long stories, 1974), Babam ve Oğlum (My Father an My Son, 1985), Eylül Hikâyeleri (The Short Stories of September, 1987; revised edition with the name Ayı İzi-Footprints of A Bear, 1997), Belki Yarın Anlarlar (Maybe They Will Understand It Tomorrow, selected short stories, 2004).

NOVEL: Asya (Asia, 1970), Yağmur Sıcağı (The Heat of Rain, 1976), Cadı Fırtınası (The Storm of Witches, 1982).

CHILDREN’S LITERATURE: Avşalı Çocuk (The Child from Avşa, 1978), Savaş ve Küçük Barış (War and Little Barış, 1979), Ada'nın Kuşu (The Bird of the Island, 1979), Horozlu Ayna (Rooster in the Mirror, 1989).

ESSAY-RESEARCH: Haçlı Emperyalizm (Imperialism with the Cross, 1967), Yağma Edilen Türkiye (Looted Turkey, 1968), Bir Yeni Dev (A New Giant, 1977), Yüz Yaşındaki Delikanlı Bulgaristan (Bulgaria, The Young Man at the Age of 100, 1978), 20. Yüzyıl ve Edebiyat The 20th Century and Literature, 1979), Babıâli'nin Şu Son Kırk Yılı (The Last Forty Years of the State Council, 1984), Can Çekişen Kitap (The Agonizing Book, 1985), Bütün Dünyadan Özür Diliyorum (I Apologize for the Whole World, 1989), Entellektüelden Entele (From Intellectual to Pseudo-Intellectual, 1989), Ah Şu Biz Karabıyıklı Türkler (Oh We Black-Mustached Turks, 1992), Türk Edebiyatındaki Anadolu (Anatolia in Turkish Literature, 1996), Osmanlılarda Aydın Kavramı (The Notion of Intellectualism in the Ottoman Empire, 1997), Kod Adı: ''Ulu Hakan'' 1 / Türk Aydınının Dramı: Medrese'den İmam Hatip'e (Code Name: “The Great Khan” 1 / The Drama of the Turkish Intellectual: from Madrasah Muslim Schools to Preacher and Prayer Reader High Schools, 1998), Aydınlanma ve Laisizm (Enlightening and Secularism, 2000), “Eksilmedi Bendeki Umutsuz Umut" Çünkü Ben Edebiyatçıyım... (The Hopeless Hope within Me Has Not Decreased Because I am a Man of Literature, 2000), "Soğuk Savaş" Yazıları (Texts of “The Cold War”, 2001), Edebiyatımı Geri İstiyorum (I Want My Literature Back, 2005).

MEMOIR: Çağımızın Nasrettin Hocası Aziz Nesin (Aziz Nesin, the Contemporary Nasrettin Hoca, 1984), Yaşasın Aziz Nesin (Long Live Aziz Nesin, 1995).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör