Hikmet Nazım Bey

Genel Müdür, Yönetici, Bürokrat, Gazeteci

Doğum
Ölüm
Eğitim
Galatasaray Sultanisi (Galatasaray Lisesi)

Yönetici, bürokrat, genel müdür, gazeteci; şair Nazım Hikmet’in babası (D.1876, İstanbul – Ö. 1918, Kadıköy / İstanbul).  Galatasaray Sultanisi mezunudur. Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Şair Mehmet Nazım Paşa’nın oğludur. Ünlü şairimiz Nazım Hikmet’in babasıdır. Matbuat Umum Müdürlüğü ve Hamburg Konsolosluğu yapmış olan Hikmet Bey, Selanik’te, Hariciye Nezareti’nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışan bir memur iken, Hikmet Bey henüz Nazım’ın çocukluğunda memuriyetten ayrıldı. Ailece Halep’e, Nazım’ın dedesinin yanına göç etti. Orada yeni bir iş ve hayat kurmaya çalıştı ise de istediklerini gerçekleştiremeyince İstanbul’a döndü.

Hikmet Bey’in İstanbul’daki iş kurma denemeleri istediği gibi neticelenmeyince memuriyet hayatına yeniden başladı. Fransızca bildiği için yeniden Hariciye’ye atanarak, 1909 senesinde Hariciye Nezareti Matbuatı Ecnebiye Mütercimliği'nde bulundu. 1913 senesinde Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi Teşkilâtında Umum Müdürlük Muavini olan Hikmet Nazım, 28 Şubat 1914’de Rauf Ahmet müdürlükten istifa ederek ayrıldığı zaman Umum Müdürü vekili oldu. Harbin sonlarına doğru 1918 başlarında Hamburg Baş Şehbenderliği'ne tayin edilerek Matbuat Umum Müdürlüğü'nden ayrıldı. Üçüncü rütbeden Osmanî nişanı ile harp madalyasına sahip olan Hikmet Nazım, emekli olduktan sonra muhtelif gazetelerde idare müdürü olarak çalıştı. 1932 senesi sonlarında, Kadıköy’de bir sinemanın müdürü iken yanlış bir tedavi yüzünden vefat etti.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör