Haydar Raşit Öktem

Gazeteci, Siyasetçi

Ölüm

Gazeteci ve siyaset adamı (D. 1890, Gümüşhane – Ö. 1951, lzmir). Hukuk öğrenimini Selanik'te tamamladı. Edebiyat öğretmenliği yaptı. Selanik'te çıkan gazetelere yazılar yazdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İzmir'e geldi ve Akil Koyuncu'nun çıkardığı Anadolu gazetesinin yazı kadrosuna katıldı. Daha sonra bu gazeteyi devralarak yayımlamayı sürdürdü. Anadolu gazetesi ile birlikte akşamları çıkardığı Duygu gazetesinde yurt sorunlarıyla ilgili yazılar yazdı.

Haydar Rüştü Bey, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine İstanbul'a gitti. Oradan Antalya'ya geçe­rek gazetesini Antalya'da Anadolu adıyla yayılmayı sürdürdü. İzmir'in kurtuluşundan sonra tek­rar İzmir'e döndü ve Anadolu gazetesini çıkarmaya devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde II., III., IV. ve V. dönemlerinde Denizli, VI. döneminde Tunceli ve VIII. döneminde İzmir mil­letvekilli olarak yasama görevi yaptı. Haydar Rüştü'nün ölümünden sonra gazetesi 1953 yılına kadar eşi tara­fından yönetildi.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör