Hasan Tahsin Uzer

Vali, Yönetici, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
Eğitim
Selanik Mülkiye Mektebi

Yönetici ve siyaset adamı, vali, milletvekili, yazar (D. 1877, Selanik – Ö. 1939, İstanbul). “Uzer” soyadı kendisine bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Selanik Mülkiye Mektebi’nde oku­du, ancak İttihad ve Terakki Cemiyeti üye­si olduğunun anlaşılması üzerine son sı­nıftayken Makedonya’nın bir kasabasına bucak müdürü olarak sürgün edildi (1897). Daha sonra Rumeli ve Anadolu’ da kaymakamlık, mutasarrıflık ve valilik görevlerinde bulundu, İzmir valisiyken bu kentte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ku­rulmasında rol oynadı. Son Osmanlı Mec­lis Mebusanı’na mebus seçildi (1920). İngilizler ta­rafından Malta’ya sürüldü. Türkiye’ye dö­nüşünde (1922) İzmir, Ardahan, Erzurum, Konya milletvekili olarak 1935’e kadar TBMM’de bulundu. Daha sonra 3. Genel Müfettişlik görevine atandı (1935-1939). Hatıralarını anlattığı ve dönemde yapılan hataları anlatan Makedonya’da Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi (1979) adlı eseri oğlu İbrahim Celalettin Uzer (1914-1997) tarafından kitaplaştırıldı.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (23. cilt, 1986), Osmanlı İzleri (ottoman.mfa.gov.tr, erişim: 3 Ocak 2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör