Hasan Bülent Kahraman

Eleştirmen, Akademisyen, Yazar

Doğum
01 Eylül, 1957
Eğitim
Gazi University Department of Civil Engineering
Burç
Diğer İsimler
Hüseyin Yavuz Haknamar

Writer (b. 1957, Kars). He attended primary school in Kars and secondary school in Ankara. He graduated from Gazi University, Department of Civil Engineering (1980). He did graduate studies at the Branch of Economics at Hacettepe University in 1983 and he did his doctorate at the Branch of Political Science at Bilkent University in 1989. He worked as an academician at Hacettepe, the Middle East Technical and Bilkent Universities. For a while he worked as Chairman of the Publication Department (1992-93) and Head Consultant (1991-96) at the Ministry of Culture.

Since 1977 he has worked as an independent writer and art critic. He is a member of the Eczacıbaşı İstanbul Foundation of Culture and Art (Consultation Committee), the Turkish Social, Economic and Political Research Foundation, the Social Democracy Foundation, the History Foundation, the Writers Syndicate of Turkey, the Turkish Authors Association and the Middle Eastern Studies Association of North America.

His essays and critiques have been published in reviews such as Varlık (1977), Özgür İnsan, Gösteri; Sanat Olayı, Bakış and Argos. For a short period he was a columnist at Güneş newspaper (1991). He has been an academician at Sabancı University, Faculty of Art and Social Sciences and since 1996 he has been a columnist for Radikal newspaper.

WORKS:

Beyazlar Kirli (White is Dirty, 1989), Bir Sürekli Cehennem (A Continued Hell, 1990), Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin (For a New Social Democracy, 1993), Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteler (Artistic Rights, Actions and the Rest, 1995), Halil Akdeniz (Halil Akdeniz, 1995), Yahya Kemal Rimbaud Okudu mu? (Did Yahya Kemal Read Rimbaud, 1998), Modernizm, Şiir, Türk Şiiri (Modernism, Poetry, Turkish Poetry, 1998), Sosyal Demokrasi Türkiye ve Partileri 1980-1985 (Social Democracy of Turkey and Parties, volume 1, 1993), Sağ Türkiye ve Partileri (Right-Wing Turkey and Parties,?), Katılımcı Demokrasi Kamusal Alan ve Yerel Yönetimler (Participant Democracy Public Domain and Local Administration, 1999), Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye Pratiği (Notion of Social Democracy and Turkey’s Application, 2002), Modernite ve Postmodernite Arasında Türkiye (Turkey Between Postmodern and Modern , 2002), Cam Odada Oturmak (Sitting in a Glass Room, 2002). 

REFERENCE: Ali Galip Yener / Modernizm-Şiir İlişkisine Bir Bakış (Virgül, sayı: 36, Aralık 2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Katılımcı Demokrasi Kamusal Alan ve Yerel Yönetimler (Kitap Rehberi, Aralık 2001), Ali Galip Yener / Sancılı Yaratı: Modernist Şiir (Virgül, sayı:47, Ocak 2002), Aydın Cıngı / Süreçleri Etkileyecek Bir Çalışma (Radikal Kitap, 8.1.2003), Enver Ercan / Hasan Bülent Kahraman (söyleşi, Varlık dergisi, Ocak 2003), İbrahim Cansızoğlu / Hasan Bülent Kahraman: Kültür Tarihi Affetmez (Varlık Kitap, Ekim 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör