Bahâ Tevfik

Gazeteci, Yazar

Doğum
13 Nisan, 1884
Ölüm
19 Mayıs, 1914
-
Eğitim
School of Politics
Burç
Diğer İsimler
Ahmet Nebil, Züğürt

Journalist and writer (b. 13 April 1884, İzmir - d. 19 May 1914). He used the pen names Ahmed Nebil, and Züğürt. After attending primary school and high school in Bursa, he graduated from the School of Politics (1908). He established the Science and Philosophy Reform libraries and started his writing career. His poems, articles, stories and translations started to be published from 1904 in various papers and reviews.

He published the philosophy and art reviews Hâle, Tenkid, Felsefe Mecmuası (1911), Zekâ (1912) and humorous reviews such as Eşek (1912), Elmalum and Yine O. He gave lessons at the United Guide Ottoman School for a while (1912). Baha Tevfik who was one of the writers that advocated materialist philosophy in Turkey, asserted that westernization should be practiced not only in method, but also in thought and art, and criticized some of his contemporaries harshly. He is buried in İstanbul Karacaahmet Cemetery.

WORKS (Research):

Fransızca İştikak Lugatı (Etymology Dictionary in French, with Hasan Vasfı Menteş, 1907-1909, 2 volumes), Tetkikat: Teracim-i Ahval (Appraisal: Translation Conditions, 1909), Hassasiyet Bahsi-Yeni Ahlâk” (Emotional Deficiency - New Morality, with Ahmet Nebil, 1910), Teceddüd-i İlmî ve Edebî (Science and Literature Reform, 1911), Nietzche Hayatı ve Felsefesi (Life and Philosophy of Nietzsche, with Ahmet Nebil and Memduh Süleyman, 1912; new edition 2002), Karagöz Salnamesi (Karagöz Yearbook, 1913), Felsefe-i Ferd  (Philosophy of an Individual, 1914), Muhtasar Felsefe (Abridged Philosophy, 1914), Felsefe-i Kant (Philosophy of Kant, 1916), Biraz Felsefe (A Little Philosophy, not published, handwritten, Ankara University, Faculty of Language, History and Geography İsmail Saip Sencer Library, no: 1 / 4907, 82 pages), Mektep Dersleri (School Lessons), Felsefe Konusu (Philosophy Topic).

He also did translations.         REFERENCE: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Mehmet Akgün / Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri (1988, s.235-280), Süleyman Hayri Bolay / Türkiye’de Maddeci ve Ruhçu Görüşün Mücadelesi (2. bas. 1979, s.71-113), Hilmi Ziya Ülken / Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (2. bas. 1979, s.228 - 240), Abdullah Uçman  / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 4, 1991), Rıza Bağcı / Baha Tevfik’in Hayatı Edebi ve Felsefi Eserleri Üzerinde Bir Araştırma (1996), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör