Zekâi Dede

Müzisyen, Hattat

Ölüm
24 Kasım, 1897
Eğitim
Lâlizâde Abdülkadir Efendi İptiaî Mektebi
Diğer İsimler
Mehmed Zekâi

Composer, calligraphist (B. 1825, Istanbul – D. 24th November 1897, Istanbul. His real name was Mehmed Zekâi but he was known as Hoca Zekâi Dede. His father was İmam Hafız Süleyman Hikmet Efendi. He caught attraction first with his beautiful voice while he was attending Lâlizâde Abdülkadir Efendi İptiaî Mektebi (primary school). Just like other members of his family, he combined his beautiful voice with Islamic education and became a hafiz (T.N. person who has learned the Koran by heart) at the age of nineteen. He also took thuluth and naskh courses from Hattat Mustafa İzzet Efendi (T.N. calligraphist) and received his permission on beautiful inscription. Later, he took music lessons from Hammamîzade İsmail Dede Efendi and his student Eyyubi Mehmed Bey.

He met Mustafa Fazıl Pasha, the grandson of Kavalalı Mehmed Ali Pasha and went to Cairo with him (1845). He became the office administrative of Mustafa Fazıl Pasha and his music tutor in the palace. During his time in Cairo, he did researches on Islamic and non-Islamic music and improved his Arabic. Most of his Islamic songs in Arabic were composed in Cairo. In 1858, he returned to Istanbul with Mustafa Fazıl Pasha, who was promoted as the vizier. He had served Mustafa Fazıl Pasha until Mustafa Pasha passed away in 1875. In 1884 he was appointed to Kudümzenbaşı (T.N. person who conducts the semai rituals) of Bahariye Mevlevihanesi (T.N. semai monastery). Having completed his suffering ritual, he became a member of the Mevlevi order and he was bestowed the title “Dede.”. He taught music classes at Darüşşafaka (T.N. an educational association) and trained many musicians and artists until he died in 1883.

He was regarded as the greatest composer after Hamamizade İsmail Dede. Zekâi Dede composed a great number of murabba, ağır semai, yürük semai, nakış, kâr, kâr-ı nâtık, nakış ağır semai and nakış yürük semai. He composed melodies which consisted of long sentences by applying maqam transitions and wide gaps as much as possible and putting beats in order very creatively. As he composed only vocal music, most of his works were published by his son Ahmed Irsoy and his students Suphi Ezgi, Rauf Yekta, Ali Rifat Çağatay.

MAIN WORKS:

Ağlarım ağladığım yâre nümayan olmaz, Peyman-ı dilberane inan­mam kefil ile, Severim gerçi-seni bana vefadâr olasın, Ol gülün gülzar-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın, Ney gibi inlersin ey dil müptelâ hak var gibi, Aşk ilinden âşıkı cam ile canan döndürür, Ey gonce-i zibay-i gülistan-ı taravet, Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâze, Yâr olmayacak cam-ı safayı çekemez dil, Zahm-ı sinem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir, Yâr alup desti­ne peymane gelür mü bilmem, Gönlüm heves-i zülfi perişane düşürdüm, Âşık oldum ben yine bir âfet-i mehpeykere, Feryad ki feryadımı gûş etmez ol sîmîn beden, Naz etme n'ola cihana ol gül, Bihûş olurum nâz ile reftan görünce, Baktıkça hüsn-ü ânına hayran olur âşıkların, Şarap iç kızarsın ruhim gülleri, Dil hasretli vaslın ile hâlân gel efendim.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör