Simkeşzâde (Feyzî Hasan Efendi)

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
-

 Mutasavvıf, şair (D. ?, İstanbul – Ö. 1690). Halvetî şeyhlerindendir. Abdülahad Nûrî’den hilâfet (vekillik) aldıktan sonra Bayramî Melâmîlerinden Şeyh Beşir Efendi’ye bağlandı. Emir Buharî Damadı Mahmud Çelebi Dergâhında şeyhlik yaptı. Burada vefat etti ve bu dergâha gömüldü. Şakâyık zeyllerinden (açıklamalar) birinin yazarı olan Şeyhî’nin babasıdır.

ESERLERİ:

Dîvan, Mirâcnâme, Cevâbnâme, Gamze-i Dil, Beyzavî Tefsirinin Bakara Sûresi Kısmının Ta’lîkatı.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör