Silvanlı Hasan

Fıkıh Bilgini, Kadı

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Ebu Ali

11. Yüzyıl fıkıh bilgini ve "kadı"larından. "Ebu Ali" lakabıyla tanınan İbrahim oğlu Hasan, H. 433/ M. 1042 yılında Diyarbekir'in Silvan ilçesinde doğmuş ünlü bir fıkıh bilgini idi. Bir süre kadılık yap­mış, sonra Vasıt'a giderek H. 518/ M. 1134'te orada vefat etmiştir. El - Feva'id ala'l - Müzzeheb adlı iki ciltlik Şafii fıkhına dair eseriyle ünlüdür.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 9; naklen: Âl- Ans-, c. 6, s. 116; El - Â'lâm, c 2, s. 178, Muc. Müel-, c. 3, s. 195; Vefeyâtü'l-'a'yân, c 2,  s. 77), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör