Silvanlı Ebu'l Kasım Said

Bilgin

 9.-10. Yüzyıl ilim adamlarından. Edebiyat ve dil alanında iki eseri bulunan Diyarbekir'in Silvan ilçesinden Ebu'l Kasım Said'in doğum tarihi ve hayatı hakkında bilgilere ne yazık ki ulaşılamamıştır. H. 391/m. 1001'de Kahire'de vefat ettiği bilinmektedir.

ESERLERİ:

Taksimatu'l - Avamil ve'lleliha, Tefsirü'l Mesa'ilü'l Müşkile fî Evvel  Muktedeb li'l Müberred.

KAYNAK: Mücmeul Müellifin (c. 4, s. 224), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 7), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör