Silahdar Murtaza Paşa

Osmanlı Valisi

Eğitim
Enderun (Saray Okulu)

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 1635/36, Revan). Murtaza Paşa Damat İbrahim Paşa’ nın amcasının oğlu olup, onun sayesinde mirliva (albay) ve beylerbeyi payesine ulaştı… Enderun (Saray Okulu)’dan yetişerek 1626/27’de vezir rütbesiyle Budin ve 1629/30’da Ozi, 1631/32’de Diyarbekir Valisi oldu…

Murtaza Paşa, Ayşe Sultan’la evlendiği yılın sonunda Rikab-ı Hümayun Kaymakamı olup, 1635/36’da yine Budin Valisi ve sonra Revan Muhafızı yapıldı. 1635/36 yılında Revan’da yaralandıktan sonra öldü… Hasta mizaçlı bir kişiliğe sahipti.

Abdulgani Fahri Bulduk, Diyarbakır valilerini anlattığı eserinde "Silahdar Murtaza Paşa" hakkında, Mehmed Süreyya'dan farklı tarihler zikrederek şu bilgileri vermektedir:

"1658’de Diyarbakır valisi oldu.Kale Camii'nin sayfiye döşemesini ve çeşmeleri ve harem kapısına karşı merdivenin yukarısında küçük bir mescid, Hz.Süleyman türbesine girilecek büyük kapıyı, Aynüzzelal mevkiinde su mahzenini, kıbleye karşı pınarları vardır."

KAYNAKÇA:  Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. IV, s. 360, 1996), Abdülgani Fahri Bulduk / Diyarbakır Valileri (Yayına hazırlayanlar: Eyyüp Tanriverdi -Ahmet Taşğın, Medrese Yay Ank. 2007, s. 56).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör