Silahdar Hacı Ömer Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
Diğer İsimler
Öküz Paşa

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 1690/91, Elmalı / Van)  Öküz Paşa olarak da anılan Ömer Paşa, Enderun (Saray Okulu)’dan yetişerek silahdar-ı şehriyari oldu. Mart 1664’te kendisine vezirlik unvanı verilerek Mısır Valisi yapıldıysa da 28 Ocak 1667’de azledildi. Ocak 1669’da Diyarbekir, 1672/73’te Erzurum, 1675’te Van, Kasım 1677’de Bağdat Valisi oldu ve Mayıs-Haziran 1681’de yine görevden alındı.

1682’de tekrar Erzurum, Eylül-Ekim 1684’te ikinci kez Bağdat Valisi olup azledildikten sonra Eylül 1687’de üçüncü kez Bağdat, 1688’de ikinci kez Diyarbekir, Ocak 1689’da dördüncü kez Bağdat, Aralık l689-Ocak 1690’da ikinci kez Van ve 1690/91’de üçüncü kez Erzurum Valisi oldu. Van’dan Erzurum’a giderken Elmalı ilçesinde öldü.

Silahdar Hacı Ömer Paşa, vezirlerin büyüklerinden olup olgun, akıllı ve tedbirli bir devlet adamıydı. Bağdat’ta İmam-ı Âzam Türbesi’ni, İmam Yusuf’un mezarını ve kalelerini yeniden tamir edip bir medrese yapmış ve Sedd-i Kebir’i tamir ettirmiştir. Kethüdası Ahmed Ağa da Ma’ruf-i Kerhi Mescidi’ni yaptırmıştır.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. III, s. 588, 1996).  

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör