Sıddık Sami Onar

Hukukçu, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

 Hukukçu, yazar (D. 1897, İstanbul - Ö. 1972). Vefa Sultanisi (lise) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1923) mezunu. Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu, 1926-33) ve profesör doktor olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliği, dekanlık (1923-33, 1942) ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (1949) yaptı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra yeni anayasayı hazırlamak için oluşturulan kurulun başkanlığına getirildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Hukûk-i Umûmiye-i Düvele Medhal (1925), Hukuk-ı Hususiye-i Düvel (1926), Hukuku Medeniye (1926), İdare Hukuku (1934), İdare Hukukunun Umumî Esasları (1952), Türk İdare Mevzuatı (2 cilt, 1954), Türk İdare Hukukunun Tekâmül Safhaları ve Bugünkü Esasları, Devletçilik ve İdare Hukuku, Amme Hukukunda Hukukî Tasarruflar ve Kazaî Murakabe, Adliye Hukukunun Umumi Esasları (M.R. Belgesay ile, 1944), Türkiye’de Hukuk Devleti Kurma Yolunda Hareketler (1960).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör