Sezâî-i Gülşenî

Şair

Ölüm
-
Diğer İsimler
Hasan

Şair (D. 1669, Mora – Ö. 1737). Asıl adı Hasan’dır. Çocukluk ve ilk gençlik yılları doğduğu kasabada geçti. Venediklilerin Mora’yı işgalleri üzerine oradan ayrılarak İstanbul’a geldi. Edirne’ye yerleşerek memurluk görevlerinde bulundu. Tasavvufa ilgi duydu. Gülşenî tarikatına girdi. Sezâî mahlasını kendisine Niyazî-i Mısrî’nin verdiği rivayet edilmektedir. Bulunduğu tekkeye şeyh oldu. Şiirlerini aruz ve hece ölçüleriyle yazdı. Bir Dîvân’ı bulunmaktadır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

GAZEL

Ben câm-ı aşkı içtim mestânedir desinler

Havf u recâyı geçtim dîvânedir desinler

Şehr-i melâmet içre rüsvaylıklar ettim
Bir özge hâle yettim âyâ nedir desinler

Varlık sarâyını ben yıktım edip harâbe
Genc-i Hakka yer oldum vîrânedir desinler

İçtim şu denlü câmı bilmem ki subh u şâmı
Mest olmuşam müdâmî meyhânedir desinler

Yan şem'-i hüsn-i yâre bin cân ile Sezâî
Yok bundan özge çâre pervânedir desinler

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör