Hamit Zübeyir Koşay

Etnograf, Arkeolog, Dil Bilimci, Şair

Doğum
Eğitim
Darülmuallimin (Teacher Training School), Pedagogium (Hungary)

Ethnographer and folklore researcher (b. 1897, Tilenkçi Tamak village / Minzele / Ufa / İdil-Ural – d. 1984, Ankara). He was the son of Ubeydullah Efendi who was a scholar of the period and Rızaeddin Fahreddin (close friend of Musa Carullah) a famous scientist, was his brother-in-law. He was sent to Turkey with the support of Rızaeddin Fahreddin for his education in 1909. He graduated from Thessalonica Central Secondary School in 1911. At the start of Balkan War, he returned to İstanbul when he was in Sultaniye. He finished Darülmuallimin (Teacher Training School) in 1916 and became a teacher. After attending courses on ethnography and the Hungarian language at university for the winter semester, he went to Hungary to continue his education where he completed pedagogy. He was accepted to the Advanced Teachers Training School at Eötvöş Kollegium with the support of Prof. Ne’meth Gyula. Then he attended the same university’s Faculty of Philosophy and received the title of Doctor of Language and Turcology. He went to Germany in 1924 to attend the courses of Prof. Bang Koup at Berlin University and did research at the State Library and museums.

In 1925 he returned to Turkey and worked at the Ministry of National Education. After working as the Inspector of Libraries at the Ministry of Culture he was a director for the Department of Culture, Antique Works and Libraries at the same ministry. He continued as the General Director of Antique Works and Museums, board member of Culture Training and for the second time as the Director of the Ethnography Museum. He retired on 1st December 1969 after working for two years as Deputy Director of the Ethnography Museum and Consulting General Director of Antique Works and Museums.

The science committees which Hamit Zübeyir Koşay was a member of and the positions he held were; correspondent member of the Hungarian “Köröşi Csoma” Science Association, member of the German Archeology Institute (1932), correspondent member of the Czech-Prague Eastern Institute (1933), correspondent member of the Academy of the Kingdom of Sweden “Witterhats” History and Antique Works (1939), correspondent member of the Finnish Association of Archeology (1939), the permanent honorable member of the International Union of Prehistoric and Proto-historic Sciences. (1964, Rome), founding member of the Turkish Historical Society (23 April 1930), founding committee member of the Turkish Language Association, member of the Turkish and Islamic Arts Institute (1955), science committee member of the Turkish Cultural Research Institute, honorary member of the Turkish Librarian Associations and the Turkey National Committee and Head of the International Museums Council (1957-1965).

WORKS:

EXCAVATION REPORTS: Kumtepe Kazısı (Kumtepe Excavation with I. Sprerling, 1934), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alacahöyük Hafriyatı, 1936'daki Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlk Rapor, 1936 (First Report about the Works and Discoveries in 1936 in the Alacahöyük Excavation, Carried out by the Turkish Historical Society, 1936), Alacahöyük Hafriyatı (Alacahöyük Excavation, 1938, German Edition, 1944), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Pazarlı Hafriyatı Raporu (Pazarlı Excavation Report carried out by the Turkish Historical Society), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alacahöyük Kazısı 1937-1939'daki Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlk Rapor, 1939 (First Report About the Works and Discoveries in 1937-1939 in the Alacahöyük Excavation by the Turkish Historical Society, 1939), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Pazarlı Hafriyatı Raporu (Pazarlı Excavation Report Carried out by the Turkish Historical Society, 1941), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alacahöyük Kazısı 1940-1948'deki Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlk Rapor (First Report About the Works and Discoveries in 1940-1948 in the Alacahöyük Excavation by the Turkish Historical Society, with Mahmut Akok, 1940-1948), Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Büyük Güllücek Kazısı. 1947 ve 1949'daki Çalışmalar Hakkında İlk Rapor (Büyük Güllücek Excavation by the Turkish Historical Society-First Report about Works in 1947 and 1949, with Mahmut Akok 1947 and 1949), Pulur Kazısı (Pulur Excavation, with H.Vary, 1964), Alacahöyük Kazısı 1963-1967 Çalışmaları ve Keşiflere Ait İlk Rapor (First Report About the Alacahöyük Excavation 1963-1967 Works and Discoveries with Mahmut Akok, 1963-1967), Keban Barajı Projesi, Pulur Kazısı 1968-1970 (Keban Dam Project and the Pulur Excavation 1968-1970, with English translation, 1976).

OTHER RESEARCH: Halk Terbiyesi (Public Education, 1931), Halk Bilgisi Klavuzu (Guide to Public Knowledge, 1932), Anadilden Derlemeler (Collections From Primitive Language II, with Orhan Acıpayamlı, 1932), Tarihi Abidelerimizi Koruyalım (Let’s Protect Our Historical Monuments, 1932), Ankara Budun Bilgisi (Ankara Ethnology, 1935), Arşiv Nedir (What is an Archive, 1936), Truva’da Dört Yerleşme Yeri (The Four Settlements in Troy, 1936), Elâmca-Türkçe Dil Akrabalığı (Relation Between the Elam Language and Turkish, with German Translation, 1937), Türkiye ve Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme  (Comparative Research On Turkey and Turkish Weddings, 1944), Pulur (Sakyol) Etnografya ve Folklor Araştırması (Pulur (Sakyol) Ethnography and Folklore Research, 1949), Türkiye’de Eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde Temadisi (Continuation of Ancient Turkish Civilizations in Material Culture, 1953), Karaçay ve Malkar Türklerinde Hayvancılık ve Bununla İlgili Gelenekler (Animal Raising by the Turks in Karaçay and Malkar and Related Traditions, with Ramazan Karça, 1954), Ogüst Mabedi, Hacı Bayram Camii ve Türbesi Klavuzu (Guidebook to the Ogüst Temple, Hacı Bayram Mosque and Mausoleum, 1956), Etnografya Folklor Dil Tarih vd. Konularda Makaleler ve İncelemeler (Articles and Studies on Ethnographic Folklore and Language History etc. 1974), İzgü Mescid (İzgü Mosque, 1976).

NOVEL: Yuvak Taşı (Cylinder Stone, 1947).

SHORT STORY: Dokuz Ötkünç (Nine Stories, 1929), Cincik (Keban Dam Story, under the pen name of Şerafettin Işık 1973; English edition: The History of a Potsherd, from the Neolithic Age ‘Cımcık’, 1975).

STUDY: Susmuş Saz (Quiet Instrument, about Ardanuçlu Âşık Efkari, 1949). 

REFERENCE: Folklorcularımız: Dr. Phil. Hamit Zübeyr Koşay (Türk Folkloru Araştırmaları, sayı: 102, Ocak 1958), “Hamit Zübeyir Koşay” (Türkiye Ansiklopedisi, 1974, c.3, s. 954), Emel Esin / Dr. Hamit Zübeyr Koşay’ın Eserleri Hakkında Düşünceler (Türk Kültürü, sayı: 156, 1975), M. Adil Özder / İki Halkbilimci: Hamit Zübeyr Koşay-M. Şakir Ülkütaşır (1978), Hayrettin İvgin / Dr. Phil. Hamit Zübeyir Koşay 80 Yaşını Aştı (Türk Folkloru Araştırmaları, 1981/1), Mahmut H. Şakiroğlu / “Koşay, Hamit Zübeyir” (TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 26, s. 225-226, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör