Cengiz Erengil

Kişisel Gelişimci

Doğum
Eğitim
İÜ İktisat Fakültesi

Kişisel gelişimci. 1953, İstanbul doğumlu. 1974’de İÜ İktisat Fakültesini bitirdi. 1974 yılında aynı fakültede yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 1984’ten itibaren, Metin Bobaroğlu’nun çevresinde oluşan kültür çalışmalarına katıldı. Bunlar ‘diyalektik mantık’tan Kant ve Hegel felsefesine, Muhyiddin Arabi’nin Vahdet-i Vücud anlayışından İsmail Emre’nin tasavvufi görüşlerine kadar geniş bir yelpazeyi içeren çalışmalardı. Metin Bobaroğlu’nun çevresinde kurulan Anadolu Aydınlanma Vakfının Nisan 1998’de çıkarmaya başladığı Us Düşün ve Ötesi,  Öteki-Siz, E gibi dergilerde, aydınlanma, yoga, kişisel gelişim konularında yazılar yayımlandı. Çeşitli yerlerde felsefe, tasavvuf, Krishnamurti ve Budist psikloloji üzerine çeşitli konferanslar verdi.

ESERLERİ:

Krishnamurti ve Philosophia (yay. haz. Ahmet Y. Özbilen, Nurgül Demirdöven, 2000), Budizm (2004).

Ayrıca kişisel gelişim üzerine telif ve çevirileri vardır.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör