Celâl Nuri İleri

Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
02 Kasım, 1938
Eğitim
School of Law

Writer (b. 1877, Gelibolu / Çanakkale – d. 1939, İstanbul). He was a graduate of Galatasaray High School and the School of Law in 1902. He was a parliamentary deputy in the last Ottoman Parliament and in the Turkish Great National Assembly for a few periods until 1934. He was the President of the Board that prepared the 1924 Constitution. During the years of armistice, his articles about many subjects were published in the newspapers Âti (1918) and İleri (1919-1924), which he also published.

WORKS:

STUDY-RESEARCH: Le Droit Public de L’İslâm (Islamic Public Law, 1909), İttihat ve Terakki Kongresine Muhtıra (Diplomatic Note to the Congress of İttihat ve Terakki*,  1911), Tarih-i İstiklal (History of Independence, 1914-1915), Türkçemiz (Our Turkish Language, 1917), Coğrafyayı Tarih-i Mülk-i Rum (Geography of the History of Greek Property, 1918), Taç Giyen Millet (The Nation Who Wears a Crown, 1923), Türk İnkılabı (The Turkish Revolution, 1926), Dil ve Edebiyat Yazıları (Essays of Language and Literature, 1995).

NOVEL: Merhûme (Deceased Woman, 1918).  

REFERENCE: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Hilmi Ziya Ülken / Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (1966), Yurt Ansiklopedisi (c. 3, 1981), Cemil Meriç / Celal Nuri’nin Türk İnkılabı 1-2 (Tarih ve Toplum, sayı: 9-10, 1984), Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982), Recep Duymaz / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 7, 1993), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Baki Asiltürk / Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa (2000), Serap İncegümüş / Gezi Edebiyatımıza Önemli Bir Katkı (Cumhuriyet Kitap, 26.4.2001), Büyük Larousse (c. 11, 1986), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör