Cecelizade İbrahim Nurettin Efendi

İslam Bilgini, Şair

Ölüm
-

Islamic scholar, poem (D. 1260?). He was a sheikh of Kadiri order. He lived in Kastamonu during the Candaroğulları reign in 13th Century. He is known with a poem named Manzume-i Cecelizade (Akaid). His tomb is in the garden of Ismail Bey Mosque.

WORKS:

Şerh-i Vasiyyet-name-i İmam-i Âzam, Feraizü’l-lâli fî Şerh-i Nâme-i Müteâli.

REFERENCE: Ahmet Yaşar Zengin / Kastamonu Velîleri (2003), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık (TEKAA, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör