Bursevî (Abdurrahman Rahmî, Mevczâde)

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Doğum
-
Diğer İsimler
Abdurrahman Rahmî, Mevczâde

Islamic scholar, mystic (Ilbese village / Bursa – D. 1742, Bursa). He received the madrasah training from Uryani Ali Efendi and his mystic training from Bursalı Kemter Ali Effendi, a Halveti sheikh. He lived in the same era with Ismail Hakki Bursevi. His tomb is inside the Bursa Castle in the New Madrasah he made to be built at Zindankapısı Street.

WORKS:

Şerh alâ Miftâhi’l-Gayb, Ta’lîkat ale’l-Beyzavî, Şerhu Bahâiyye mine’l-Hesâb, Hâşiye alâ Mîr Ebu’l-Feth, Hâşiye alâ Kavli Ahmed mine’l-Mantık.

REFERENCE: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık (TEKAA, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör