Aykut Edibali

Yayıncı, Eğitimci, Siyasetçi, Yazar

Doğum
13 Nisan, 1942
Eğitim
Istanbul University Law Faculty
Burç

Politician, author. He was born on the 13th of April 1942 in Sandıklı / Afyon. He graduated from Afyon Dumlupınar Primary School (1953), Afyon Secondary School (1956), Afyon High School (1959), and Istanbul University Law Faculty. He established in 1986 Strugglers’ Union Association with his friends and leaded movements of thought and youth around this association. In 1970 he established Otağ Yayınevi ve Matbaacılık (T.N. Publications and Printing ) facilities. In the same year he published the weekly Yeniden Millî Mücadele magazine and in 1973 the quarterly research-analysis magazine Gerçek and weekly culture-arts-literature magazine Pınar. In March 1975 he bought Yeni Ortam Newspaper and Printing Facilities and issued Bayrak newspaper. The newspaper, which was published on a daily basis for four years, later was published weekly (1979). In the following years he continued to work as founder, associate and consultant in various fields such as publishing, advertisement, education.

On the 24th of March 1984 he founded Islahatçı Demokrasi Party with some of his friends and undertook the party leadership. In 1991 he took part in the trio-coalition of Refah Party, Milliyetçi Çalışma Party and Islahatçı Demokrasi Party. He entered TBMM as a parliament member from Kayseri in the 19th period. In the second ordinary congress of Islahatçı Demokrasi Party (23 November 1992) Birlik Barış Party, Bayrak Party and Millet Party joined IDP. The name of the new party was Millet Party and its party leader Aykut Edibali. He wrote many articles of research and analysis aside from his leading articles in newspapers and magazines he published.

WORKS:

Millî Mücadele Kadroların Vazifeleri (1970), Beş Çayı (Drama), Komünist İhtilale Karşı Tedbirler (1973), Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır? (1974), Sosyal Sistemlerin Temelleri (1979), Islahatçı Demokrasi Partisi Programı ve Tüzüğü (1984), Islahatçı Demokrasi Partisi Seçim Bildirgesi, 24 Ocak Kararları (1986), Birlik Davamız (1991), Kur’an’ın Aksiyon Öğretisi (2002), Akaid (Foundations of Islamic Creed), İlmi Sağ (Life, universe and history in Islamic thought), Milli Mücadelenin Stratejisi, Beynelmilel Sermaye ve İhtilaller, İslam Peygamberinin Siret ve Siyeri Çerçevesinde Büyük İnkılapların Dersleri, Gerçeğin Araştırılması (Thought, analysis and scientific research guide), Millet Partisi Programı ve Tüzüğü, Sosyal Sistemlerin Temelleri, Türk İnkılabı Üzerine, İnkılap İlmi, Rejim Tartışmaları ve İslam, Muhteşem Türkiye’ Projesi

REFERENCE: Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE DERGİSİ

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE DERGİSİ

"Milletin İman, Ahlak, Kültür, Tarih ve Menfaatine Bağlı Haftalık Siyasi Milli Dava Mecmuası"

1964’te yılında Konya’da, İslami hassasiyetlere sahip Hukuk Fakültesi öğrencisi birkaç gencin bir araya gelmesiyle başlayan hareket, 1967 yılında Yeniden Millî Mücadele Hareketi adını almıştır ve 3 Şubat 1970 tarihinde derginin ilk sayısı yayımlanmıştır. Hareket kısaca “Mücadele Birliği” olarak bilinmekte ve mensupları “Mücadeleciler” olarak tanınmaktadır.

Yeniden Millî Mücadele dergisi, haftalık siyasi dergi olarak 18 Mart 1980’e kadar 528 sayı yayımlanmıştır. Dergi, “millet ideolojisini” tesis etmeyi amaçlayan hareketin yayın organı olarak faaliyet göstermiştir. “Milletin iman, ahlak, kültür, tarih ve maddi çıkarlarına bağlı bir siyasi millî dava dergisi” sloganıyla yayımlanmıştır. Derginin “millet” olarak adlandırdığı Türk milletinden farklı olarak daha üst bir teşekkülü yani ümmeti göstermektedir; lakin dönem şartları içerisinde dolaylı bir adlandırma seçilmiştir. Türk milleti ise “milletin yol göstericisi” olarak adlandırılmış ve ona millet ideolojisini kazandırmak hedeflenmiştir. Dergi, hareketin doktrinini dile getiren "İlmi Sağ", hareketin fikri ve siyasi kimliğini vurgulayan "İnkılap İlmi" ve hareketin metot ve stratejisine açıklık getiren "Yeniden Millî Mücadele'nin Stratejisi" başlıklı yazılarla gayelerini deklare etmiştir. Güncel siyasi olaylar, çözüm olarak öne sürülen “millet politikası” dâhilinde yorumlanmıştır.

Dergi ve hareketin önde gelen isimleri arasında Necmettin Erişen, İrfan Küçükköy, Aykut Edibali bulunmaktadır. Daha sonrasında hareket kurulacak olan Millet Partisi içerisinde de yer almıştır.

KAYNAK: Yeniden Milli Mücadele (idp.org.tr/dergiler/yeniden-milli-mucadele, erişim 25.02.2017).

Yazar: idp.org.tr

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör