Beyazîzâde

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Doğum
-
Diğer İsimler
Ahmed Bosnevî

Islamic scholar, Sufi (B. ?, Istanbul – D. 1686, Istanbul). He was grown up in Istanbul as the child of a Bosnian family. He became a member of Naqgshbandi order. He served as Judge of the Army. His tomb is in Üsküdar, next to Divitcizade Lodge.

WORKS:

Sevânihü’l-Ulûm, İşâretü’l-Merâm (Fıkh-ı Ekber Şerhi), Fıkh-ı Ebsat, Kitâbü’l-Âlem, Kitâbü’l-Vasiyet.

REFERENCE: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık (TEKAA, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör