Süheyl Batum

Siyaset Bilimci, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
06 Mayıs, 1955
Eğitim
Paris Panthéon Sorbonne University Faculty of Law
Burç

Political Scientist, politician. He was born on May 6, 1955. He graduated from Galatasaray High School (1975), Paris Panthéon Sorbonne University Faculty of Law (1979). He began to work as an assistant in Constitutional Law Chair in 1980. He received his Ph. D. degree in law in 1986. His thesis was “Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum (İsviçre, Fransa ve İtalya Uygulamaları Açısından). He became an associate professor in 1990 with the thesis titled “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri”, in 1996 he became professor with his presentation titled “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye”. He taught Turkish constitutional law, political history, constitutional and parliament law lectures in Istanbul University (1993-2001), in Marmara University Faculty of Law, in IU Faculty of Communication, in Faculty of Law of Yeditepe, Bilgi, Boğaziçi and Galatasaray Universities.

His articles and translations were published in İdare Hukuku ve İlimleri, Yeni Türkiye, Görüş, Türk Demokrasi Vakfı Bülteni, Yargı journals. He submitted papers about political regimes, democracy and constitution, human rights in many panels, symposiums and congress.

WORKS:

Kanunların Hazırlanması, Görüşülmesi ve Yayınlanması konularında Yabancı Ülkelerden Örnek Uygulamalar (1983), Dikkat Haklarımız (common book, 1993), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri (1993), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye (1996), Devlet-Toplum İlişkileri Çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi Anayasalarının 75 Yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru (1998), Anayasa Hukukunun Temel Metinleri (with Necmi Yüzbaşıoğlu, ed.3, 1999), 1990’larda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Rejim Tartışmaları (2000).

REFERENCE: İhsan Işık (TEKAA, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör