Suat Yıldırım

İlahiyat Profesörü, Tefsir Bilgini, Akademisyen

Doğum
15 Ocak, 1941
Eğitim
Ankara University Faculty of Theology
Burç

Researcher of the science of interpretation (b. 15 January 1941, Ergani / Diyarbakır). He attended Diyarbakır Ziya Gökâlp High School (1959) and graduated from Ankara University, Faculty of Theology (1964). He did his doctorate studies at the same university (1973). After working as an assistant mufti at the Ministry of Religious Affairs, mufti (Edirne, 1964-65), inspector (1967-68), he was appointed as assistant at Atatürk University, Faculty of Literature, Arabic Language and Literature. He transferred to the Faculty of Islamic Sciences at the same university. Here he completed his doctorate thesis “Peygamberimizin Kur'ân Tefsîri” (The Interpretation of the Koran by Our Prophet) in 1973 and he advanced assistant professor (1977) and professor. He continued his job as lecturer until 1987. He stayed in Paris between 1974-1975 in order to study. He gave lectures on the interpretation of Islamic works in the Suud İmam Muhammed Islam University between 1983-87. He was appointed as Professor of Interpretation at Marmara University, Faculty of Theology in 1988. He became the Dean of Sakarya Faculty of Theology for a while. After working in Malesia Islam University between July 1998 and August 2000, he returned to his post in the faculty. Today, he is a lecturer at Marmara University, Faculty of Theology, Department of Interpretation.

His studies and research on Islamic science were published in the reviews and newspapers Yeni Devir (1977-82), Sızıntı (1979-85), Altınoluk (1987-89), İslâm (1982-89), Yeni Ümit (1988-89), Zaman (1987-89). In addition to his compilations, he has translated from Arabic and French.

WORKS (Research-Study):

Peygamberimizin Kur’ân’ı Tefsiri (The Interpretation of the Koran by Our Prophet, 1983), Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân İlimlerine Giriş (Koran and Introduction to the Sciences of the Koran, 1983), Kur’an’da Uluhiyet (Kuranda Tanrılık) (Godhead in Koran, 1987), Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık (Christianity according to Current Sources, 1988), Fatiha ve En’am Sûreleri’nin Tefsiri (Interpretation of Fatiha and En’am 1989), Kur’ân-ı Kerîm ve Fennî Keşifler (Scientific Discoveries in the Koran, 1990), Kısa Tefsir Tarihi (Short History of Interpretation, 1990), Oryantalizm Üzerine Düşünceler (Thoughts on Orientalism, 2002). 

REFERENCE: Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir? (1996-1997, s. 651), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 425), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör