Abdullah Battal Taymas

Dil Bilimci, Yazar

Ölüm
-

Yazar ve dil uzmanı (D. 1883, Yanga Aktav (Yeni Akdağ) köyü / Buzavlık / Şamar – Ö. 1969). Tatar Türklerindendir. Dinî ve Arapça öğrenimini Orenburg ile Troyskiy medreselerinde tamamladıktan sonra 1904 yılında Mısır’a gitti. Mısır’da Arapçasını geliştirdikten sonra 1908’de Rusya’ya dö­nünce askere alındı. Troyskiy’de Arapça ve tarih okuttu (1910). Kazan’da çıkan Yulduz gazetesinin yazı kurulu müdürlüğüne seçildi (1913-17). 1917’de Türkistan’a gitti. Aynı yıl Kurultay gazetesinin sekreterliğine getirildi. 1917 yılının kış başlarında ise İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarlarının Millet Meclisine üye seçilip Ufa’ya gitti. 1918 yılında Kurultay gazetesi kapatıldıktan bir süre sonra hapsedildi. Bir süre sonra Kazan’dan ayrılmak zorunda kalarak Sibirya’nın Kızılcar şehrine gitti, burada ar­kadaşlarıyla birlikte Mayak adlı küçük bir gazete çı­kardı. 1921 yılında Finlandiya’ya sığındı. 1925 yılında İstanbul’a gelince bazı gazete ve dergilerde yazı yazmaya başladı. Türkiyat Enstitüsü Mü­dürü Fuat Köprülü’nün isteği üzerine Rusçadan çeviri yaptı. 1927’de Matbuat Umum Müdürlüğünde Rusça mü­tercimliğine atandı. Bir süre sonra Matbuat Umum Müdürlüğünün Dışişleri Bakanlığına bağlanması üzerine Ha­riciye memuru oldu. Dil ve tarih alanında çalışmalar yaptı. Ankara ve İstanbul’daki gazetelere, dergilere makaleler yaz­dı. 1947’de emekliye ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Yazıları Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’inde, Türk Kül­türü ve Türk Yurdu dergilerinde ve Handbuch der Orientalistik, Philologiae Turcicae Fundamenta kitaplarında yayımlandı. Taymas, Mısır, Türkiye, Rusya, Sibirya, Türkistan, Azer­baycan, Almanya ve Finlandiya’da bulundu.

BAZI ESERLERİ:

Kazan Türkleri (1925), Rusya’dan Ayrılan Milletler (1927), İbnî Mühennâ Lügati (1934), Kırgız Sözlüğü (Yudahin’den çev., 1946), Rus İhtilalinden Hatıralar (1947), Yeşil Rize ve İli (Yolculuk hatıraları, 1950), Kazanlı Türk Meşhurları (1958-59), Ben Bir Işık Arıyordum (1962), Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (1968).

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A.K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör