Arslan Kaynardağ

Araştırmacı, Yazar, Şair

Doğum
23 Temmuz, 1923
Ölüm
05 Haziran, 2008
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature Department of Philosophy
Burç
Diğer İsimler
Arslan Turgut Kaynardağ

Poet, researcher and writer (b. 1923, San’a / Yemen - d. 5 June 2008, İstanbul). He graduated from Kastamonu High School (1941) and İstanbul University, Faculty of Literature, Department of Philosophy (1948). For a while ha was a translator. Since 1962 he has run Elif Bookstore in İstanbul Beyazıt Secondhand Book Bazaar. He began writing with an interview that was published in the review Son Dakika. He is known more for his bibliographies.

His poems and articles have been published in the reviews and newspapers Yığın, Fikirler, Vakit, Son Saat, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Cumhuriyet, Sanat Olayı, Felsefe. He published a bibliography and biography review (1960-65, 43 issues)

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Türkiye'de Shakespeare, Shakespeare'de Türkiye (Shakespeare in Turkey, Turkey in Shakespeare, 1958), 1001 Bilmece (1001 Riddles, 1960), Kitap Yılı Bibliyografyası (Book Year Bibliography, 1974), Türkiye'de Yayınlar (Publication in Turkey, 1975), Halk Resminde ve Kartpostallarda Kurtuluş Resminde ve Kartpostallarda Kurtuluş Savaşı ve Atatürk (The Turkish War of Independence and Atatürk in Postcards and Public Pictures and Independence Picture and Postcards, 1981), Değişen Türkiye,  Değişen Felsefe Dili ve Macit Gökberk (Changing Turkey, Changing the Language of Philosophy and Macit Gökberk, 1983), Eğitim ve Yayın (Education and Publication, 1985), Felsefecilerle Söyleşiler (Interviews with a Philosopher, 1986), Türk Düşüncesinde Dünden Bugüne Sokrates İlgisi (The Interest in Socrates in the Thoughts of the Turkish from Past to Present 1989), Felsefeci Macit Gökberk'e Saygı (Respect for the Philosopher Macit Gökberk, 1991), Hilmi Ziya Ülken'in Düşünce Tarihi ile İlgili Çalışmaları (Study of Hilmi Ziya Ülken in Relation to the History of Thought, 1992), Hilmi Ziya Ülken'in İslâm Düşüncesi ile İlgili Çalışmaları (Study of Hilmi Ziya Ülken Related to Islamic Thought, 1993), Atina'ya Felsefe Yolculuğu (Philosophy Trip to Athena, 1993), Biz ve Felsefenin Kurumlaşması (Institutionalization of Philosophy and Us, 1994), Felsefeci Hasan Ali Yücel'in Üniversite Yılları (University Years of the Philosopher Hasan Ali Yücel, 1997), Türkiye'de Hümanizm Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi (Appearance and Development of Humanism Thought  in Turkey, 1998), Türk Ortaöğretiminde Felsefe Dersinin Yeri (Importance of Philosophy Lessons in Turkish Secondary Education, 1998).

POETRY: Sevgilerde Gündemdedir (Also Love is on the Agenda, 1980).

REFERENCE: İhsan Işık / TEKAA (2006, 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör