Amiran Kurtkan Bilgiseven

Sosyolog

Ölüm
18 Haziran, 2005
Eğitim
Istanbul University Faculty of Economics

Sociologist (b. 1929, Paşabahçe / İstanbul - d. 19 June 2005, İstanbul). Her full name is Amiran Kurtkan Bilgiseven. She attended Paşabahçe Primary School and graduated from Kandilli High School for Girls and a Faculty of İstanbul University. After working at İstanbul Finance Organization for sometime, she began working as an assistant in the Chair of Sociology at İstanbul University, Faculty of Economics. She became the doctor in 1960, assistant professor in 1965 and professor in 1970. After serving as an academician in this department for many years, she retired at the end of 1993. She still continues working in İstanbul (2003).

In 1990, she was selected as the Writer of the Year in the Idea Section by the Writers Union of Turkey with her work called Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri (The Risks of Social Dissolution in Turkey). In 1998, she supervised the project that was started countrywide with the support of the Office of the Prime Ministry Family Research Center called “The Position of Women in the Economy of the Country”, which was published as a book.

WORKS:

STUDY-RESEARCH: Türkiye'de Küçük Sanayiin İktisadî Ehemmiyeti (Economical Importance of Small Scale Industry in Turkey, 1962), Maliye Sosyolojisi (The Sociology of Finance, 1968), Adapazarı'nın Sanayileşmesi (Industrialization of Adapazarı, 1967), Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları (The Basis of the Development of Education, 1970), Genel Sosyoloji (General Sociology, 1976), Sosyoloji III (Sociology III, 1977), Türk Milletinin Manevî Değerleri (Moral Values of the Turkish Nation, 1977), Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik (Laicism and Sufism from a Sociological Aspect, 1975), Din Sosyolojisi (The Sociology of Religion, 1985), Sosyal İlimler Metodolojisi (The Methodology of Social Sciences, 1982), Yugoslavya' da Türk Kültürü (The Turkish Culture in Yugoslavia, 1987), Millî Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır (How Should Our Public Education Strategy Be, 1986), İslâmiyetin Kültürel Özellikleri ve İslâmî Kavramlar (Cultural Characteristics of The Islamic Religion and Islamic Concepts, 1989), Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri (The Risks of Social Dissolution in Turkey,1990), Türk İslâm Kültüründe Fert ve Cemiyet İlişkisi ve İslâmî Kavramlar (The Relationship Between the Individual and Society in Turkish-Islamic Culture and Islamic Concepts, 1995), Kadın'ın Ülke Ekonomisindeki Yeri (Position of the Woman in the Economy of the Country, 1998), Büyük Türk-İslâm Düşünürü Niyazi-î Mısrî'den Esintiler (Breezes From the Great Turkish-Islamic Philosopher Niyazi-î Mısrî, 1998), Kur'an'dan Beş Hikmet (Five Wisdoms From The Koran, 2001), Emanet (Trust, 2002), İlm-i Ledün (Wisdom of Divinity, [General Theology]1998), İmtihan (The Examination, 2003).

Her translations have also been published. 

REFERENCE: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör