Writer (b. 1908, Erzurum - d. 1969, İstanbul). He completed his secondary education, which he began in Kayseri, at Kayseri High School. He received his higher education in Germany. On his return, he joined İstanbul University, Faculty of Literature, Department of Philosophy as an assistant (1935). He became associate professor (1939) and professor (1950). He analyzed educational problems and westernization in his works.

WORKS:

Kretschmer Tiplerinin Münevver Bir Türk Grubu Arasındaki Dağılışına Ait Bir Tetkik (A Study on the Dispersal of Kretschmer Types in an Intellectual Turkish Group, 1940), Yüz İfadelerinin Tefsirine Ait Bir Tetkik (A Study of Facial Expressions, 1941), Kültür Değişmeleri (Culture Changes, 1951, 2nd edition, 1987), Maarifimizin Ana Dâvâları ve Bazı Hal Çareleri (The Main Issues of Our Education and Solutions to Some Situations, 1954), Köyde Yapılacak Araştırmalarda Kullanı-lacak Metotlar Hakkında (About Methods To Be Used in Village Research, 1957), Garplılaşmanın Neresindeyiz (Where Are We in Westernization, 1958), Teknik Değişmelerin Sosyal Tesirleri (Social Effects of Technical Change, 1958), Atatürk İlkeleri ve Kalkınma (Atatürk Principles and Development, 1964).

REFERENCE: Tarık Buğra / Bir Büyük Adamın Ardından (Hisar, Şubat 1969), Türkiye Ansiklopedisi (c. 4, s. 1364, 1974), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör