Fikret Başkaya

İktisatçı, Düşünür, Siyaset Bilimci, Yazar

Eğitim
Ankara University Faculty of Political Sciences Department of Economics and Finance

Economist and political scientist (b. 2 January 1940, Kızılyer / Denizli).  He attended Denizli Primary School and graduated from İzmir Atatürk High School and Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of Economics and Finance. He completed his doctorate degree at Paris and Poitiers Universities (1966-73).  He worked as the President of Researchers of the All Teachers Unity and Solidarity Association (1975-76), as a publication and research director on the Chamber of Architects and Engineers Civil Engineers Committee (1976-78), as President of the Social and Political Relations Committee of the Confederation of Progressive Trade Unions (1978), as an instructor at the Social Services Academy at Hacettepe University (1978-80) and as an instructor at Bolu Institution of Higher Education of Management (then in Abant İzzet Baysal University, Department of Economics) (1980-93).  He is President of the Turkey and Middle East Forum.

When he was in his last post, he was sentenced to twenty months in prison and was fined forty one million Turkish Liras because of his book Paradigmanın İflası (Failure of Paradigm) in 1994.  He stayed in Haymana and Ulucanlar Prisons during his sentence (17 March 1994-16 June 1995). After he was released he founded the Turkey and Middle East Forum and continued his activities for “Freedom for Universities” within this foundation. He was again sentenced to one year in prison because of one of his articles published in 2002; he was detained in Kalecik Prison (Ankara).

His articles have been published in the newspapers Özgür Gündem, Özgür Ülke, Demokrasi, Ülkede Gündem, Özgür Bakış. He was given the Honorable Award of the Human Rights Association in 1994 and that of the Young Journalists Association in 1995.

WORKS:

RESEARCH-REVIEW: Çevre Kapitalizmi veya Azgelişmişlik Süreci (Environment Capitalism and the Period of Underdevelopment, 1985), Azgelişmişliğin Sürekliliği (Continuity of Underdevelopment, 1985), Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına (From State Socialism to the 24 January Decisions, 1985), Paradigmanın İflası (Failure of Paradigm, 1991), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü (Rise and Fall of Development Economy, 1994), Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselleşme (Colonialism, Imperialism, Globalization, 1995), Avrupa - Merkezcilik, Resmi İdeoloji, Bilim ve Sosyalizm (Europe, Centralism, Official Ideology, Science and Socialism, 1998), Yediyüz / Osmanlı Beyliğinden 28 Şubat'a, Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi (Anatomy of a Single State Tradition of Seven Hundred / from the Ottomans to 28 February, 1999).

TRANSLATION: Sosyalizmin Geleceği (Future of Socialism, 1991), Küreselleşme mi? Piyasacı Efsanenin Çöküşü mü? (Is it Globalization or the Fall of a Marketer Legend?, 1999).

He has also translated works. 

REFERENCE: Mücellitoğlu Ali Başkaya / Yeni Mülkiyeliler Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VII, 1970), Mehmet Ali Karahasanoğlu / Tarihi Akademik Statünün Gardiyanlarından Kurtarmak (Virgül dergisi, 15.10.2000), Fırat’ta Yaşam (12.3.2001, Evrensel (3.9.2004), Zaman (3.3.2005), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006), “Fikret Başkaya, Bu Cezaya Şaşırmadı” (Milliyet, 28 Mayıs 2007),  “Başkaya’ya Beraat: Eleştiri Sınırları İçinde” (Radikal, 28 Mayıs 2007), İhsan Işık / Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör