Akdes Nimet Kurat

Tarihçi

Ölüm
08 Eylül, 1971
Eğitim
Istanbul University Faculty of Literature Department of History

Historian (b. 1903, Kazan / Tatarstan– d. Ankara, 1971). After completing his secondary education in Russia, he came to İstanbul.  He is a graduate of İstanbul University, Faculty of Literature, Department of History (1928). He did his doctorate on Byzantine History in Germany.  After working as an associate professor in the chair of Middle Ages in the faculty he graduated from (1933-37), he went to Uppsala University in Switzerland. When he returned to Turkey, he worked at Ankara University, Faculty of Language, History and Geography (1941).  In 1944, he became a professor of Russian Language and Literature; in 1953, he became dean of the same faculty.

WORKS:

Peçenek Tarihi (Pasiani History, 1937), Topkapı Sarayı'ndaki Altınordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Varlık ve Bitikler (The Golden Army in Topkapı Palace, Wealth and Documents of the Crimean and Turkistan Khans 1940), Başlangıcından 1917'ye Kadar Rusya Tarihi (Russian History from the Beginning to 1917, 1948), Prut Seferi ve Barış (The Prut Campaign and Peace, 1953-55), Türkiye ve İdil Boyu (Turkey and the Volga Tribe, 1966), İdil Boyu ve Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri (The Volga Tribe and the Turkish Tribes and States in the North of the Black Sea, 1970), Türkiye ve Rusya (Turkey and Russia, 1990).

REFERENCE: Osman Türan / “Bir Alim ve İdealistin Kaybı - İhsan Ilgar / “Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın Arkasından” (Belleten, s. 48, 1971), Şerif Baştav / Kazan Türklerinden Prof. Akdes Nimet Kurat” (Türkiye Cumhuriyeti Dev­letinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Ge­çen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Kay­seri 1996), Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A. K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), Mahmut H. Şakiroğlu / “Kurat, Akdes Nimet” (TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 26, s. 430-431, Ankara 2002), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör