Âlemî Dede

Mutasavvıf

Doğum
-
Burç

Sûfî (D. ? Bağdat – Ö. 1611, Şam). Mevlevî âlim ve şairlerinden. Bağdat ve İstanbul’da tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet kadı naipliği yaptı. Şam’da Dalî Dede adlı bir Mevlevî şeyhine intisap etti. Dalî Dede öldükten sonra yerine geçti.

ESERLERİ:

Dîvân, Cezîre-i Mesneviye Şerhi, Ta’likât (Fütûhât ve Fusûs’a).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör