Mehmet Öz (Historian)

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, STK Yöneticisi, Akademisyen

Doğum
01 Ocak, 1970
Eğitim
Hacettepe University Department of History
Burç

Historian (b.1970 Bafra/ Samsun) He completed Darboğaz Villge Primary  and Secondary Schools ,Bafra High School .He graduated from Ankara Hacettepe University.Department of History. (1981)  He completed his master studies at Hacettepe University, Faculty of Literature ,Branch of History with his thesiz ’Osmanlı İmparatorluğunda Çözülme ve Gelenekçi Yorumcular : XVI.-XVIII. Yüzyıllar .1985 (Dissolution and Traditional  Interpreters in The Ottoman Empire ‘ He completed his doctorate studies with his thesiz ‘Population –Taxation and  Regional Economy in The District  of Canik / According to Ottoman Essay Notebooks 1455-1576) 1996. He worked as lecturer and researcher in Cambridge University , Faculty of Eastern Researches(1981-86) , assistant prof.(1992-95),associate prof.(1995-2003). He has been a lecturer at the same University at History  Science Section  of New Century  since 2004.He has been the President  of History Section.

His first article titled ‘Tahrir Defterlerinin Osmanlı Araştırmalarında Kullanılması ‘ 1991 (Usage of Essay Notebooks at The Ottoman Researches) was published in Varlık Rewiev Later on his Professional articles ,critics and translations have been published in Türk Yurdu, Türkiye Günlüğü, 19 Mayıs Üniversity  Rewiev of Literature Faculty, Tarih Çevresi, Belloton, Osmanlı Araştırmaları, İslami Araştırmalar. Boğaziçi University  Rewiev of Economy and  Managerial  Sciences,Türk Kültürü, Polemik Kebikeç,Hacettepe University .Rewiev of Literature Faculty, Yeni Türkiye and The Foundation of Turkey.He has prepared  and presented  programmes on television channels in Ankara.He participated in the first part of  Documantary Film ‘Beylikten İmparatorluğa’( From Being A Tribe To Empire’

He has presented in various congresses, conferences and symposiums. He edited some boks, He won the Authors Union Research Award with his work ‘XV.-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı’ ( Canik Sajak in the  XV-XVI. Centuries) He is the member of Turkey Profession Union of Literary and Scientific Work Owneres.

WORKS:

Osmanlı İmparatorluğu’nda  Çözülme ve Gelenekçi Yorumcular 1995 (Dissolution and Traditionalist Interpreters in The Ottoman Empire), XV-XVI..Yüzyıllarda Canik Sancağı 1999 (Canik Sanjak in the XV.-XVI. Centuries, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III.Bedii Yıldız ve Ü.Üstün.2002 (Sources of Ordu District’s History .with Bedii Yıldız and Ü.Üstün In addition he has had translations and course boks.

REFERENCE:  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2017), Prof. Dr. Mehmet Öz yazdı: İnalcık’a bakılmadan Osmanlı yazılamaz (karar.com, 29.07.2016), Mehmet Öz kitapları (arkadaş.com.tr, tarihistan.org, simurg.com.tr,  27.06.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör