Cemil Süleyman (Alyanakoğlu)

Roman Yazarı, Öykü Yazarı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Tıbbiye

Hikâye ve roman yazarı (D. 1886, İstanbul - Ö. 1940, İstanbul). İlkokula İstanbul Beyazıt’taki Kalender Çeşmesi Mektebinde başladı. İlk ve ortaöğrenimini askerî kaymakam olan babasının görevi nedeniyle Halep ve Beyrut’ta tamamladı (1903). Beyrut’ta Amerikan Üniversitesinin tıp hazırlık sınıfını okudu. İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiyeyi bitirdi (1911). Darülmuallimin’de öğretmenlik (1909-12) yaptı. 1912’den itibaren Karantina İdaresine geçerek Cidde, Karaman, Tebük’te Balkan Savaşı yıllarında Yanya cephesinde; Birinci Dünya Savaşı sırasında ve daha sonra (1927-34) Arabistan’da doktor (sıhhi­ye reis muavini) olarak çalıştı. Galata Ka­rantina ofis şefi oldu. Antalya’da Frengi Mücadele Teşkilâtında çalıştı. Antalya, Çanakkale ve Samsun’da Sağlık müdürü olarak görev yaptı. Savaşın sonlarında Batum’da Şark Orduları başmenzil müfettişliğinde başhekim yardımcısı oldu. Suriye, Hicaz ve Ceziretü’l-Arap’da ye­di sene (1927-34) doktor olarak çalıştı. Son görevi, 1935’ten ölümüne kadar Devlet Deniz Yolları doktorluğuydu.

Edebi hayatı tıbbiye öğrenci­liği yıllarında başladı. Önce Servet-i Fünûn nesri tarzında mensur şiir ve küçük hikâyeler yazdı (1908-12). Bu dönemde ürünleri; Servet-i Fünun, Âşiyan, Resimli Kitap, Musavver Muhit, Mehâsin, Bahçe dergileri ve Tanin gazetesinde yayımlandı. Daha sonra Servet-i Fünûn dergisi ve Tanin gazetesinde tefrika edilen İnhizam, Kadın Ruhu gibi romanlarıyla tanındı. Fecr-i Ati Kütüphanesi adı al­tında çıkan ilk kitap onun Timsâl-i Aşk adlı hikâye kitabıdır. Fecr-i Ati edebiyatçılarının önde gelen temsilcilerinden olmasına karşılık, hayatının büyük bölümünü çeşitli yerlerde doktorluk mesleğinde geçirmiş olması nedeniyle edebiyat çalışmaları yarım kaldı. 1923’ten itibaren Güneş dergisinde (1927) ve Vakit gazetesinde hikâye ve yazıları yayımlandı.

Dili, kendi dönemindeki yazarlara oranla sadedir. Hikâyelerinde doktor-hasta ilişkileri, aşırı duygusal dav­ranışları olan hastalıklı tipler, mutsuz ilişkiler konu edildi.

ESERLERİ:

HİKÂYE: Timsal-i Aşk (1909), Uk-de (1912).

ROMAN: İnhizam (Servet-i Fünun’-da tefrika edildi, 1909-10), Kadın Ru-hu (1910, Tanin’de tefrika edildi), Siyah Gözler (1911).

HAKKINDA: Mehmet Behçet Yazar / Edebiyat­çılarımız ve Türk Edebiyatı (1938), TDE Ansiklopedisi (c. 1, s. 128), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Orhan Okay / Büyük Türk Klâsikleri (c. 11, s. 333-334, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör