Cemil Sena Ongun

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
15 Nisan, 1981
Eğitim
Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü

Eğitimci, yazar (D. 1894, Seydişehir / Konya - Ö. 15 Nisan 1981, İstanbul). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu) Felsefe Şubesi (1916) ve Sorbonne Üniversitesi (1927) Felsefe Bölümü mezunu. 1917’de ilk görev yeri olan Niğde Öğretmen Okuluna psikoloji ve pedagoji öğretmeni olarak atandı. Sonraki yıllarda Anadolu ve İstanbul’daki çeşitli lise ve öğretmen okullarında felsefe, sosyoloji, pedagoji öğretmenliği yaptı.

İstanbul Üniversitesi Okul ve Eğitim Müzesi Müdür yardımcısı, Millî Eğitim Bakanlığı Hars Dairesi Mümeyyizliği ve Ankara Müzesi memurluğu görevlerinde bulundu. Ankara Kız Öğretmen Okulunda pedagoji ve psikoloji okuttu. Bir süre Hakimiyet-i Milliye (1920-23) gazetesinde gazetecilik de yapan Cemil Sena’nın, yardımcı ders kitapları dışında deneme, araştırma, monografi türlerinde eserleri ile çevirileri vardır.

ESERLERİ:

İNCELEME-DENEME-MONOGRAFİ: Umumi Usul-i Tedris (1928), Hususi Tedris Usulleri (1930), Ameli Tedris Usulleri (1930), Estetik (1931), İlk ve Orta Tedrisatta Hususi Tedris Usulleri (1932), Allah Fikrinin Tekâmülü (1934), Mufassal Umumi Tedris Usulleri (1935), Felsefe ve İçtimaiyat Notları (1935), Ruhi Mucizeler (1935), Psikoloji Dersleri (1936), Yeni Kadın (1936), Büyük Adam Olmak (1940), Buda ve Konfüçyüs (1941), Felsefe ve Sosyoloji (1943), Yahya Kemal: Eserleri ve Şahsiyeti (1945), Mehmet Akif: Hayatı Eserleri ve İdealleri (1947), Sanat Sistemleri ve Ahmet Haşim’in Sembolizmi (1947), Saadet Yolları (1948), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1949), Meşhur Filozoflar (1950), İnsan Ruhu Ebedi midir? (1951), Ahuramazda Böyle Dedi (1960), Büyük Filozoflar Ansiklopedisi (4 cilt, 1957-69), Hz. Muhammed’in Felsefesi (1967), İnsanlar ve Ahlâklar (1970), Tanrı Anlayışı (1978).

ÇEVİRİ: Mufassal Ruhiyat Usulleri (G. Dumas’dan, 1931), Hipnotizma (P. Janet’den, 1936), Sen ve Ben (P. Geraldy’den, 1947).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör