Ahmet Akgündüz

Profesör, Araştırmacı Yazar, Osmanlı Tarihçisi, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
12 Şubat, 1955
Eğitim
İstanbul University Faculty of Law
Burç

Researcher and writer (b. 12 February 1955, Malka / Çüngüş / Diyarbakır). He attended primary school in the village where he was born. He attended the Gaziantep İmam-Hatip High School, Gaziantep High School (1976), and graduated from Erzurum Atatürk University, Faculty of Islamic Sciences (1980) and from İstanbul University, Faculty of Law (1982). He obtained his master’s degree with the thesis İslâm ve Osmanlı Hukukunda Kira Akdinin Sona Erme Sebepleri (The Reasons for the Termination of Lease Contracts in Islamic and Ottoman Law, 1983), and his doctorate degree with the thesis of İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi (Foundation Institutions in Islamic Law and Ottoman Application, 1986). He became an associate professor in 1987 and professor of law in 1993. He worked as a research assistant at Dicle University, Faculty of Law (1982-86), as an assistant professor and associate professor at Selçuk University, Faculty of Law (1986-92) and as a professor of law and dean at Dumlupınar University, Bilecik Faculty of Economic and Administrative Sciences (1993-1999).

He worked as a lecturer at the Dutch Islam University, where he also served as the president for a while. Besides his posts at universities, he also worked as a specialist consultant of Ottoman archives at the Prime Ministry General Directorate of State Archives (1986-89) and also as a member of the Prime Ministry State Archives Advisory Board (1989-92). He has been working as the chairman of the Ottoman Research Foundation since 1994. His articles have been published in various university journals and in journals such as Belleten, Türk Dünyası Araştırmaları, Vakıflar, Türkiye Günlüğü and others since 1986.

MAIN WORKS:

Mukayeseli İslâm ve Osmanlı Hukuk Külliyatı (Complete Works of Comparative Islam and Ottoman Law, 1986), İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi (Foundation Institutions in Islamic Law and Ottoman Application, 1988), Şer'iye Sicilleri I-II (Lawsuit Record Books I-II, the second volume collaborative, 1989), Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri (Ottoman Statute Books and Their Legal Analysis, 7 volumes, 1990-1994), Türk Hukuk Tarihi  (History of Turkish Law, 2 volumes, 1989), Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası (Our Old Constitution Law and Islamic Constitution, 1989), İslâm'da İnsan Hakları Beyannamesi (Declaration of Human Rights in Islam, 1991), Umumî Hukuk Tarihi Ders Notları (Lecture Notes of General Law History, 1991), Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Ashab-ı Kehf (The History of Tarsus and Ashab-ı Kehf* in the Light of Archive Documents, collaborative work, 1993), Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları (South Eastern Problem and Ways of Solution, 1994).

REFERENCE: Son Dönem Tarih Araştırmalarına Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 11.1.2001), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör