Alasonyalı Hacı Cemal

İslam Bilgini

Ölüm
29 Mart, 1966
Eğitim
Dârülfünun Hukuk Fakültesi - Medresetü’l-Mütehassisî
Diğer İsimler
Cemal Öğüt. Şeyhü’l-Vâizîn

İslâm bilgini (D. 1887, Alasonya / Mora Yenişehir - Ö. 29 Mart 1966, İstanbul). Nüfusta adı Cemal Öğüt. “Şeyhü’l-Vâizîn” unvanıyla anılıyordu. Memleketinde Arapça öğrenerek Arap edebiyatı okudu. 1903’te geldiği İstanbul’da Dârülfünun Hukuk Fakültesini ve Medresetü’l-Mütehassisîni bitirdi. Fatih dersiâmlarından İzmirli Halil Efendi ile Zahid Kevserî’den icazet aldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Millî Müdafaa Grubunun Beşiktaş semtindeki çalışmalarına öncülük etti. Vefat edinceye kadar İstanbul merkez vaizi olarak görev yaptı. Altı bin ciltlik kütüphanesini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine bağışladı.

ESERLERİ:

İçtimâî ve Ahlâkî Temizlik (2 cilt, 1962), Kılavuz - Kur’ân-ı Azimüşşana Göre Maddî ve Manevî Feza Âlemleri (1964), Kadın İlmihâli, Fâtımatü’z-Zehrâ, Eyyûb Sultan - Hz. Hâlid Ebû Eyyûb el-Ensârî.

HAKKINDA: Eyüp Belediyesi / Şeyhü’l-Vâizin Alasonyalı H. Cemal Öğüt (2001), Vehbi Vakkasoğlu / Osmanlıdan Cumhuriyete İslâm Âlimleri (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör