Hasan Fehmi (Varnalı)

Çevirmen, Şair

Ölüm
09 Şubat, 1916

Şair, çevirmen (D. 1878, Varna – Ö. 9 Şubat 1916, Fatih / İstanbul). Oflu bir aileye mensuptur. İlköğreniminden sonra 12 Mayıs 1892’de sınavını kazandığı Mühendishâne-i Ber-rî’ye girdi. İdadi bölümünü bitirerek İstihkâm harp sınıfına girdi. Ancak, rahatsızlığından dolayı doktorların kararıyla 1896’da okuldan çıkarıldı. Önce, Hariciye Nezareti Umûr-ı Şehbenderi kalemine ücretsiz olarak kabul edildi. 1898 Haziran’ında Defter-i Hâkâni Muhasebe Kalemine 100 kuruş maaşla girdi. Aynı yılın Ağustos’unda siyasî bir suçlama ile tutuklanarak ömür boyu Fizan’a sürgün mahkum edildi. Mahkumlarla beraber Trablusgarb’a gönderilerek dokuz ay hapsedildi, sonra onlarla birlikte affedildi.

1898’de Trabzon Vilayet tercüman muavinliğine ve vilâyet gazetesi yazarlığına atandıysa da 1899’da Mısır’a kaçtı. Mısır Fevkalâde Komiseri Ahmed Muhtar Paşanın öncülüğünde 1900’da Mısırdan Viyana’ya gitti. Viyana’da Hukuk Fakültesinde öğrenim görerek Ahmed Muhtar Paşanın isteği üzerine Mısır’a döndü. Paşa’nın özel katipliğine getirildi. 1906’da Mısır Komiserliği Tahrirât-ı Ecnebiye Kitabetine, 1909’da Komiserlik Başkitabetine, 1913’te Tebriz Baş Şehbenderliğine, aynı yılın Ağustosunda Dâhiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdürlüğüne tayin oldu. Aynı sene İstanbul’da Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdiriyetine atandı. Bu görevindeyken gösterdiği bazı davranışlar nedeniyle delirdiği anlaşıldığından hastaneye kaldırıldı. On beş gün sonra öldü. Fatih Türbesi yanında toprağa verildi. Hasan Fehmi, kısa boylu, esmer ve zayıftı. 

ESERLERİ:

ŞİİR: Hacle-i Ebkâr (1913), Elem ve Sitem.

ÇEVİRİ: Çar (İngilizceden), Devlet-i Aliyye’nin Za’af ve Kuvveti (Almancadan), Deha Nedir (İtalyancadan), Egmont (Goethe’den).

HAKKINDA: Murat Yüksel / Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 1-Osmanlı Dönemi (1993), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör