Halkbilim araştırmacısı, yazar (D. 1882, Çorum – Ö. 1979, Çorum). İlköğrenimini Çorum Taşmektepte yaptı. Kırklar ve Alaybeyoğlu medreselerinde ders gördü. Hacı Hasan Paşa Kitaplığında hafız-ı kütüp olarak çalıştı, 1923’te bu kitaplık, Ahmet Feyzi ve Süleyman Feyzi kitaplıkları ile birleştirilince buranın başına getirildi. Çorum Halkevinin dil, edebiyat ve tarih kolunda verimli çalışmalar yaptı. Derlediği maniler, bu kolun çı­kardığı Çorumlu dergisinde Çorumlu Mani­ler ismiyle yayımlandı, cönkleri tarayarak unu­tulmuş halk ozanlarını ve halk şiirlerini gün ışığına çıkardı. Türk Dil Kurumuna 3000’i aşkın sözlük fişi gönderdiği biliniyor. 1970’te emekliye ayrıldı. Çorum ‘da Derlenmiş Maniler adlı bir eseri vardır.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör