Alaaddin Yavaşça

Ses Sanatçısı, Müzisyen, Tıp Doktoru

Doğum
01 Mart, 1926
Ölüm
23 Aralık, 2021
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
Alaeddin Yavaşça. Alaattin Yavaşça

Besteci, şair, ses sanatçısı, tıp doktoru (D. 1 Mart 1926, Kilis - 23 Aralık 2021, İstanbul). Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1951) mezunu. İstanbul Üniversitesi Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Sırasıyla,, Zeynep Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde başasistanlık ve şef muavinliği görevlerini yaptı. 1969’da açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanını kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaptı. Ayrıca bu hastanede olmayan doğum bölümünü kurdu. Sonrasında Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine atandı. 1985–90 yılları arasında aynı hastanede başhekim olarak görev aldıktan sonra emekli oldu. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısı yetiştirdi. Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteni’nde bilimsel makaleleri yayımlanan Yavaşça, birçok ulusal ve uluslararası sempozyuma katılarak bildiriler sundu.

Tıp doktorluğunun yanı sıra küçük yaşlardan itibaren musiki ile ilgilenen Yavaşça, bu konuda da kendisini geliştirdi. İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda öğrenim gördü. 1950’de açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu’nda solist oldu. Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar kurullarında üyelik ve başkanlık görevlerinde bulundu.1967’de solistliğin yanında koro yöneticiliği de (Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar) yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda çalıştı. 1976’dan itibaren kurucularından olduğu Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda, Öğretim Kadrosunda ve Danışma Biriminde yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atandı ve burada Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2005 yılında İTÜ’den ayrılarak Haliç Üniversitesinde göreve başladı. İcracılığı yanında semai, kar-ı natık, şarkı, çeşitli saz eserleri (Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüd), marş, divan, çocuk şarkıları, dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda birçok bestesi vardır. Yurt içinde ve yurt dışında konserler verdi. Musiki ve tıp alanında çok sayıda ödüle layık görülen Yavaşça, YÖK tarafından İTÜ Devlet Konservatuarı profesörlük kadrosuna atandı ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı aldı. Ayrıca kendisine çeşitli kuruluşlarca iki yüz’ün üzerinde ödül ve şükran plaketi verilmiştir.

Vefatı:

Alaaddin Yavaşça, 23 Aralık 2021 günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

ESERLERİ:

Türk Musikisi’nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, Devlet Sanatçısı Alaaddin Yavaşça Besteleri, Prof. Dr. Alaaddin Yavaşça Şiirleri (2010), Mısralarla Gönlümdeki Yavaşça (editör, Sinan Sipahi; Taner Çağlayan'ın Alaeddin Yavaşca için yazmış olduğu şiirleri ve sanatçı dostlarının Yavaşca ile ilgili görüşleri, 2011), Gönülden Gönüle Güfteler (yay. haz. Ayten Yavaşca, Dr. Semra Özgün, Sinan Sipahi;  2011).

KAYNAKÇA: Rahmi Kalaycıoğlu / Türk Musikisi Bestekârlar Külliyatı (4 cilt, 1979), Avni Anıl / Anılar ve Belgelerle Musikimiz (1981), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Hasan Oral Şen / Dr. Alaeddin Yavaşca (2001), Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002), Vural Sözer / Müzik Ansiklopedik Sözlük (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Alaeddin Yavaşça (editör: Sinan Sipahi, 2011), Mısralarla Gönlümdeki Yavaşça (editör, Sinan Sipahi; hakkında şiirler görüşler, 2011). 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör