Agâh Sırrı Levend

Araştırmacı Yazar, Dil Araştırmacısı, Edebiyat Tarihçisi, Eğitimci, Siyasetçi

Ölüm
28 Ekim, 1978
Eğitim
İstanbul Univercty

Historian of literature (b. 1894, Rhodes / Greece - d. 28 September 1978, Ankara). He attended Edirne Primary School (1903), Edirne Military High School (1909), Konya High School (1913).  He served as a teacher of literature and headmaster at İstanbul University Private İstiklal High School (1922) and as a teacher at İstanbul High School and as the Chairman at the İstanbul Community Center’s of Eminönü (1935). He was elected the parliamentary deputy of Aydın and served in the Turkish Grand National Assembly (1940-46). Later, he went on teaching literature at the Gazi Institute of Education (1947-49). On retiring, he was elected the secretary general by the executive committee of the Turkish Language Association (1951-60) and then served as the chairman (1963-66).

His first article was published in the newspaper Babalık (1913) in Konya. His later articles were published in Felsefe ve İçtimaiyyat Mecmuası (1927) (which he had established), in Yeni Türk Dergisi (1936-40), Ulus (1943-63), and in the review Türk Dili, published by the Turkish Language Association beginning in 1951. He published a review with the title Felsefe ve İçtimaiyat. In 1940, he took up the post of general secretary of the Türk Ansiklopedisi (Turkish Encyclopedia), which was at first published with the title İnönü Ansiklopedisi (İnönü Encyclopedia) in which he wrote material. He is one of the most productive researchers and historians of literature.

WORKS:

NOVEL: Acılar (Sorrows, 1928).

STUDY-RESEARCH: Edebiyat Tarihi Dersleri (Lectures on History of Literature, Volume I: Up to Tanzimat*, 1931, Volume II: Literature in the Tanzimat *Era, 1934, Volume III: Literature of the Servet-i Fünun* Era, 1938), Maarifimiz ve Millî Terbiyemiz (Our Education and National Discipline, 1940), Eserler ve Şahsiyetler (Works and People, research and critique, 1940), Halk Kürsüsünden Akisler (Reflections from the People’s Platform, 1941), Divan Edebiyatı (Divan* Literature lexis, symbols, concepts, 1941), Nabi'nin Surnamesi (Surname* of Nabi, research-text, 1944), Profesör Ferid Kam, Hayatı ve Eserleri (Professor Ferid Kam, His Life and Works, 1946), Atâî'nin Hilyetü'l-Efkâr'ı (Atai's Work on the Appearance and Character of Muhammed the Prophet, research-text 1948), Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları (Phases of Improvement and Simplification in the Turkish Language, 1949; pub. with the title Steps of Improvement and Simplification in the Turkish Language, 1969), Türk Edebiyatı (Turkish Literature, for 10th grades, 1950), Mantıku't-Tayr (Birdy Talk) prologue-research, facsimile edition, 1955), Gazavatnâmeler* ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavatnâmesi* (research-text, 1956), Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul (The City Books in Turkish Literature and İstanbul in the City Books, 1958), Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leyla ve Mecnun Hikâyesi (The Story of Leyla and Majnun in Arabian, Persian and Turkish Literature, 1959), Tarih Boyunca Türk Dili (Turkish Language Throughout History, 1961), Ümmet Çağı Türk Edebiyatı (Turkish Literature in the Age of Islam, 1962), Tarih Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler (Proverbs and Sayings in Verse in Historical Literature, 1962), Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1965-68), Şemsettin Sami (Şemsettin Sami, 1969), Türk Edebiyatı Tarihi 1 (History of Turkish Literature 1 – Introduction, 1973), Dil Üstüne Yazılar (Articles on Language, 1973).

REFERENCE: Mehmet Zeki / Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (c. II, 1929), Sadettin Nüzhet Ergun / Türk Şairleri (c. 1, s. 19, 1936), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı (s. 19-36, 1938), İbrahim Kutluk / Agâh Sırrı Levend (1963), İ. Ulçugür / Agâh Sırrı Levend (1982), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (2. bas. 1982), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), M. Uyguner / “Levend, Agâh Sırrı” (TDE Ansiklopedisi, 2001, c. 6), TBE Ansiklopedisi (2001), TBMM Albümü 1920-2013 (1. cilt, 2010).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör