Aktepeli Şeyh Kerbela

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Şeyh Muhammed Kerbela

Mutasavvıf - şair (D. 1885 / Aktepe köyü / Çınar / Diyarbakır - Ö. 1939). Asıl adı Şeyh Muhammed Kerbela. Şeyh Abdurrahman’ın oğludur. Babasından özel dersler alarak kendini yetiştirdi.

ESERLERİ:

Divan (Kürtçe-Arapça-Farsça, babasının divanı ile birlikte basılmıştır, 1876), Mirsadü’l-Etfal (1350 kelimelik Kürtçe-Farsça sözlük, 1916).

HAKKINDA: M. Şefik Korkusuz, Tezkere-i Meşayih-i Amid (1997, s. 143-144), Mehmet Manisalı / Osmanlı Döneminde Yazılan Kürtçe Eserler Üzerine (Tarih ve Toplum, c. 9, sayı: 54, s. 59), Ş. Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (3. cilt, 1997, s.9 ).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör