Hasan Bedreddin (Giritli)

Yazar

Ölüm
Diğer İsimler
Hasan Merzuk, Nakş-i Nur, Beybaba

Yazar (D. 1870, Kandiye / Girit – Ö. 1926, İstanbul). Yazılarının ve eserlerinin bazılarında Hasan Merzuk ve Nakş-i Nur imzalarını kul­landı. Leria kaymakamı Bedrizade Rauf Bey’in oğ­lu. İstanbul’da yayımlanan birçok gaze­tede çalıştı. Basın dünyasında “Beybaba” adıyla tanındı. Farsça, Arapça, Grekçe, Rumca, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca bi­len Hasan Bedreddin, Şemseddin Sami’nin tercümeye başla­yıp yarım bıraktığı, Victor Hugo’nun Les Miserables adlı eserini Sefiller adıyla çevirip ya­yımladı.

ESERLERİ:

Cinlerle Muhabere yahud İspirtizm, Fakirizm, Manyatizm (Hasan Merzuk ismiyle, 1328/ 1912), İtalya Nedir? (1913), Mart Ayında Doğanlar İçin Tarik-i Saadet (Hasan Merzuk adıyla, 1915), Nisan Ayında Do­ğanlar İçin Tarik-i Saadet (Hasan Merzuk adıyla, 1915), Mayıs Ayında Doğanlar İçin Tarik-i Saadet (Hasan Merzuk adıyla, 1915), Teşrin-i Evvel Ayında Doğanlar İçin Tarik-i Saa­det (Hasan Merzuk adıyla, 1915), 50. 000 Kelimeyi Hâvi Fransızcadan Türkçeye Küçük Kamus-ı Fransevî- Dictionnaire Français-Turc (1928).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör