M. Orhan Okay

Edebiyat Tarihçisi

Doğum
26 Ocak, 1931
Ölüm
13 Ocak, 2017
Eğitim
Istanbul University Faculty of Literature Department of Turkish Language and Literature
Burç
Diğer İsimler
Mehmet Orhan Okay

Literature researcher (b. 26 January 1931, İstanbul - d. 13 January 2017, İstanbul). He attended Fatih 17. Primary School (Muallim Naci Primary School, 1943), Edirnekapı Secondary School (1947) and graduated from Vefa High School (1950), Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature (1955) and Istanbul Advanced Teacher Training School, Department of Turkish Language and Literature (1955). He began his working life as literature teacher in Artvin High School. After his military service working as Turkish teacher in Merzifon School of Noncommissioned Officers (1957), he worked as teacher in Diyarbakır Ziya Gökalp High School for two years (1957-59). He entered to Erzurum Atatürk University, Department of Turkish Language and Literature, which was opened in that year as the assistant of New Turkish Literature. He became doctor of literature with his study "Beşir Fuad, Türkiye'de Pozitivizmin ve Natüralizmin Mübeşşiri" (Beşir Fuat, the Messenger of Positivism and Naturalism in Turkey) in 1963. He studied on “Fransız Basınında Osmanlı'nın Batılılaşması” (Westernization of Ottomans in French Press) for a while in Paris (1963-1965). He became assistant professor in 1975, professor in 1988. He transferred from Atatürk University for which he has worked till 1994, to Sakarya University. He retired by his request in 1996. He worked as lecturer in Fatih University for three years. He has still working as redactor and member of Consultant Council in TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Foundation of Religious Affairs’ Islamic Encyclopedia).

Orhan Okay, who began to his writing life with his article "İfadenin Masuniyeti" (Confidence of Statement, 1953) published in the review Türk Sanatı, has more than five hundred scientific articles and essays published in the reviews and newspapers İstanbul, Hareket, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Millî Kültür, Dergâh, Yedi İklim, Kaşgar, Hece, Zaman. He has an important role in his field with his experiment as teacher and lecturer of forty four years, the undergraduate and graduate lectures that he gave, the master and doctorate studies that he directed, with the conferences that he gave and symposiums that he participated. 

He received the Turkish National Culture Foundation Research Award with Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi (Ahmet Mithat Efendi, on the Contrary of Western Civilization) in 1976, the Writers Union of Turkey Critique Award with Sanat ve Edebiyat Yazıları (Articles on Art and Literature) in 1991, the Writers Union of Turkey, Culture Man of the Year Award in 1996 and the Literature Award of Kombassan Foundation Mevlana Grand Awards.

 

WORKS:

Sanat ve Hayat (Art and Life, 1956), 

Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti (Beşir Fuad, First Turkish Positivist and Naturalist, 1969), 

Abdülhak Hamid'in Romantizmi (Romanticism of Abdülhak Hamid, 1971), 

Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi (Ahmet Mithat Efendi, on the Contrary of Western Civilization, 1975), 

Şeyh Galib Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip, Beautiful Love, with H. Ayan, 1975),  

Necip Fazıl Kısakürek (Necip Fazıl Kısakürek, 1987), 

Mehmed Akif, Bir Karakter Heykelinin Anatomisi (Mehmet Akif, Anatomy of a Statue of Character, 1989), 

Sanat ve Edebiyat Yazıları (Articles on Art and Literature, 1990), 

Kültür ve Edebiyat Dünyamızdan (From Our Culture and Literature World, 1991), 

Konuşmalar (Conversations, 1998), 

Ahmed Hamdi Tanpınar (Ahmet Hamdi Tanpınar, 1999), 

Kendi Sesinin Yankısı. Necip Fazıl Kısakürek (Necip Fazıl Kısakürek, Echo of His Own Voice, 2001), 

Silik Fotoğraflar (Unpolished Photographs, 2001), 

Bir Başka İstanbul (An Other İstanbul, 2002), 

Mehmet Kaplan'dan Hatıralar, Mektuplar (Memoirs and Letters from Mehmet Kaplan, 2003).

REFERENCE:  TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Beşir Ayvazoğlu / Erzurum’un “İstanbullu Hoca”sı Orhan Okay (Defterimde Kırk Sûret, 3. bas., 1999, s. 98-101), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), Anadolu'dan Hatıralarla Nurettin Topçu'nun Mektupları (2015), M. Orhan Okay / Prof. Dr. Orhan Okay vefat etti! (milliyet.com.tr, 13.01.2017).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör