M. Fahrettin Kırzıoğlu

Dil Bilimci, Tarihçi

Doğum
10 Mart, 1917
Ölüm
10 Şubat, 2005
Eğitim
Istanbul University Faculty of Literature Department of History
Burç

Historian (b. 1917, Mamış / Kars – d. 10 February 2005, Ankara). After completing primary and secondary education in Kars, he graduated from Erzurum High School (1934). He returned to Kars before graduating from Istanbul University Faculty of Medicine, where he studied for just one year (1935-1936). Next year he worked for the Ministry of Finance in Arpaçay. After serving again as a civil servant at the Ministry of Finance in Posof (1936-37) and junior teacher at Kars High School (1938-41), he graduated from İstanbul University, Faculty of Literature, Department of History (1946). He served as history teacher in Kars (1948), Diyarbakır (1951) and Sakarya (1957) High Schools. Later, he worked as Assistant Director of the Department of Archives at the Ministry of National Education, and as a specialist on the Türk Ansiklopedisi (Turkish Encyclopedia). When he received his doctorate at Erzurum Atatürk University he became a member of the teaching staff (1967), assistant professor (1975), professor and finally the Head of the Department of History all at the same university.

WORKS:

Kars (Kars, 1943), Kars Yaylası (Kars Plateau, 1946), Kars'ın Kurtuluş Hatırası (Memories of the Independence of Kars, 1950), Dede Korkut Oğuznameleri I. Kitap (The Oghuz of Dede Korkut, Book I, 1952), 1855 Kars Zaferi (1855 Victory of Kars, 1955), Kara Amid / Diyarbekir Tarihçesi ve Abidelerinin Küçük Klavuzu (Black Amid, History of Diyarbakır and a Small Guide to the Diyarbekir Monuments, 1956), Kars Tarihi (History of Kars, volume I, 1952), Ziya Gökâlp Müzesi ve Ziya Gökâlp (The Ziya Gökalp Museum and Ziya Gökalp, 1956), Edebiyatımızda Kars II. Kitap (Kars in Our Literature, Book II, 1958), Millî Mücadelede Kars I. Kitap (Kars in the National Struggle, Book I, 1960), Kürtlerin Kökü (Origin of the Kurds, section I, 1962), Her Bakımdan Türk Olan Kürtler (Kurds Who Are Turks in All Aspects, 1964), KürtAras / Aran Kürtleri (KurdAras/ Aran Kurds, 1966), Kürtlerin Türklüğü (The ‘Turkishness’ of the Kurds, 1968), Karapapaklar (The Karapapak, 1972), Kanada Kars’ına Armağan (A Gift to Canadian Kars, 1972), Lazlar / Canarlar (The Laz People/ The Canar, 1972), Cam-Cem Ayin (Glass –Cem Ceremony, simplification, 1949), Lehçe-i Erzurum Yazmasındaki Halk Sözleri (Folk  Idioms in the Dialect of Erzurum (1963), Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi 1918-1920 (Armenian Atrocities in Kars and Surroundings, 1970), Gürcistan'da Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri (Evidence of Ancient Turkish Beliefs and Traditions in Georgia, 1976), Kâzım Karabekir (Kazım Karabekir, 1991).

In addition, he wrote some unpublished works.

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör