Hasan Basri Konyar

Bürokrat, Yazar

Ölüm
28 Aralık, 1952
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Bürokrat, yazar (D. 1891, Erdoğmuş / Kayalar / Manastır - Ö. 28 Aralık 1952, Dörtyol / Hatay). Rumeli’ye Konya’dan göç eden bir aileye mensup olduğu için bu soyadını aldı. Manastır Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Şam İdadisi (lise) ve İstanbul Mülkiye Mektebi (1913) mezunu. Basra, Dahok (Musul), Aliyyü’l-Garbî (Bağdat) kaymakamlıklarında bulundu. Diyarbakır ve Kastamonu okullarında tarih, coğrafya, edebiyat derslerine girdi. Hakkari Valiliği ve Adana Bölgesi Mülkiye Müfettişliği yaptı. Temmuz 1949’da emekliye ayrıldı. İlk Dil Kurultayı çalışmalarına da katılmış olan Konyar’ın şiirleri kitaplaşamadan dergilerde kalmıştır.

Basri Konyar'ın yazarlık hayatında Diyarbakır tarihi ve kitabeleri üzerinde yaptığı çalışmalar, hayatı boyunca yaptığı çalışmaların büyük bölümünü kapsar. Eserlerinde Diyarbakır tarihi ve kitabelerin okunuşları hakkında verdiği bilgiler, kendisinden sonraki yapılan çalışmaların büyük bölümünde ana kaynaklardan biri olmuştur. Derlediği görsel malzeme de günümüz Diyarbakır tarihi araştırmacıları için birinci derecede kıymet arz etmektedir.

Elbette ki Konyar'ın tarih araştırmalarını tek parti dönemi koşulları içinde gerçekleştirdiği hususu ayrı bir dikkat konusudur.

ESERLERİ:

Sivas Dünbiliği (Sivas Tarihi, 1930, Sivas), Diyarbakır Tarihi (1. Cilt, 1936), Diyarbakır Kitabeleri (2 cilt, 1936), Diyarbakır Yıllığı (3 cilt, 1936).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), İhsan Işık / TEKAA (2006) – Diyarbakır Ansiklopedisi (5 cilt, 2013).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör