Abdülkerim Abdulkadiroğlu

İlahiyatçı

Doğum
23 Haziran, 1943
Eğitim
Ankara University Faculty of Theology
Burç

Theologian. He was born on June 23, 1943 (on identity, B. June 12, 1944, Kastamonu- D. 2006, Ankara). He was graduated from Kastamonu Cumhuriyet Primary School (1956), Abdurrahmanpaşa High School (1962), Ankara University, Faculty of Theology (1966). He studied his master and PhD. (1979) in Ankara University. He worked as the vice of Kastamonu Mufti (1966-67), inspector and head inspector (1969-82), later he studied in England.

When he returned to country, he became the manager of Ankara National Library Unique Works and Microfilm Departments (1982). After this duty, in 1982 he began to work as the lecturer in Gazi University Education Faculty, he became and Associate Professor (1988) and professor (1995). In this faculty, he worked as the department head in Turkish Language and Literature Education Department, Turkish Language and Literature Subdivision and Arab Language Education Department (1984-96). During his first period as the department head, he arranged Ottoman Language, lettering, ornamentation, classical music, mottling and cover courses. After 1982, he worked as a lecturer at the same faculty. He knows Arabic, Persian, Ottoman Turkish and English. After the launch of GU Social Sciences Institute, he taught master and Ph.D courses, also he taught in Kastamonu Education Faculty and Van Yüzüncü Yıl University.

He published his articles on Turkish literature history and classic Turkish literature in GÜ Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi, Türk Kültürü, Millî Kültür, İslâmî Edebiyat, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Erciyes, Kızılırmak, Türk Dünyası Tarih, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vakıf ve Kültür, Altınoluk, Tapu and Kadastro journals, Gündem, Diyanet, Yeni Şafak newspapers and TDV İslâm Encyclopedia; published his articles about Turkish Public Literature and folk dancing, besides all these journals although in Sur, Halk Kültürü Derleme-Araştırma Dergisi, MİFAD / Türk Folklor Araştırmaları, Türk Yurdu, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Millî Folklor journals; other articles in Zaman, Merhaba and Kastamonu local newspapers, Eğitim-Bilim ve Kültür, Cemre, Hacı Bektaş Velî, Bilge, İlmî Araştırmalar, Türk Bankası Kültür Sanat journals. He presented his works in several congresses. He was the member of Turkey Writers Association, TÜSAV (Founding member and head), Turkish Culture Research Institute. He was also the member of ILESAM but he resigned. 

WORKS:

İslâm’da ve Günümüzde Cihad (1968), Tatbikatlı Dînî Bilgiler /Annelerin El Kitabı (1969), Dinimi Öğreniyorum / I am Learning My Religion (1984), Bursalı İsmail Beliğ (1985), İsmail Beliğ / Nuhbetü’lÂsâr li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr (1985) Mehmed Akif Ersoy’un Makaleleri (1987, Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak), Beliğ (1988), Türk Kültürü Bibliyografyası (Cemal Kurnaz ile, 1989), Mehmed Akif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri, Mev’ıza ve Hutbeleri (Nuran Abdulkadiroğlu ile, 1991), Halvetilik’in Şa’baniyye Kolu, Şeyh Şa’banı Veli ve Külliyesi (1991), Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli / Deli Eşref veya Hacı Eşref (1991), Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar (with N.Abdulkadiroğlu, 1991), Divan / Süleyman Şâdî (with Ömer Demirbağ, 1993), Van Kütüğü (with Mehmet Yiğit and Bekir Oğuz başaran, 1993), Recaizade Ahmed Cevdet / Zînetü’l Mecâlis (Meclislerin Süsü, 1994), Yozgat Meşhurları (with Feridun H.Özkan, 1994), Ilgazlı Hacı Baba (Nakşibendi Şeyhi Ahmed Abduşoğlu, 1995), Kültürümüzden Esintiler (1997), Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları (1997), Güncel Yazılar (1997), Güncel Yazılar 2 (1998), Divan / Mustafa Rûmî Efendi (Mustafa Tatçı ile, 1998), Safranbolu Vakfiyyeleri (with Ülkü A. Özsoy, 1998), Recaizade Ahmed Cevdet / Nevâdirü’l-Âsâr fi-Mutâla’ati’l-Eş’âr (selection couplets with Mehmet Sarı, 1998), Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân- (İsmail Beliğ Bursalı, 1998), Kastamonu Jurnal Defteri (with İ. H. Aksoyak and N. F. Duru, 1998), Kurtuluş Yolu (1999), Kırşehirli Ramazan Türk (Türk Ramazan) Bütün Şiirleri (with Ömer Özkan, 1999), Safranbolu Meşhurları (with Ülkü Ayan Özsoy, 2000), Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı (2000), Güncel Yazılar (3) (2002), Gaziantep Meşhurları (with Ayla Güçlü , 2004).

REFERENCE: Cemal Kurnaz/ İsmail Belîğ ve Nuhbetü’l-Âsâr’ı (Türk Kültürü Araştırmaları, issue: 1, 1986), Mustafa Tatcı / Mehmet Âkif Ersoy’un Makaleri (Türk Kültürü, issue: 298, February 1988), Arif Dülger / Halvetilik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Külliyesi (İslâmî Edebiyat, issue: 13, July-August-September 1991), Hamdi Hasan / Çok Yönlü Faydası Olan Bir Kitap (Birlik gazetesi (Üsküp), 14.9.1991), Mahmut Bakır / Zaman gazetesi (15.11.1992), Türkiye gazetesi (27.8.1993), Zaman gazetesi (4.5.1993), Âkif Külliyâtı (İlesam Haber Bülteni, year: 4, issue: 32, January 1993), Bir Deli Veli Eşref (İçel Kültürü, year: 9, issue: 38, Mart 1995), İskender Pala / Tarihî Bir Jurnal Defteri (Zaman gazetesi, 10.12.1998)-Bayram Tatilinde Okumak İçin (Zaman, 14.1.1999)-Kitaplar… Kitaplar (Zaman, 7.10.1999), Mehmet Sarı / Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın Tıpkı Basımı (Bilge, issue: 19, Kış 1999), Nail Tan / Bir Şuarâ Tezkiresi: Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr (Bilge, issue: 23, Kış 2000), Şevkiye Kazan / Nevâdiru’l-Âsâr (Bilge, issue: 24, Bahar 2000), TDOE-TDE (vol. 1, 2001, issue: 79-80), Who is Who in Turkey / Türkiye’de Kim Kimdir (2002), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör